Uziemienie

Uziemienie (połączenie wyrównawcze) rdzenia i części metalowych transformatora żywicznego występuje zawsze. Standardowo wykonuje się poprzez punkt uziemiający na podwoziu. Inne wymagania klientów mogą oczywiście być uwzględnione, np. punkt uziemiający na belce prasującej.

Uziemienie (połączenie wyrównawcze) rdzenia i części metalowych transformatora żywicznego występuje zawsze. Standardowo wykonuje się poprzez punkt uziemiający na podwoziu. Inne wymagania klientów mogą oczywiście być uwzględnione, np. punkt uziemiający na belce prasującej.

Do uziemienia uzwojeń transformatora przy jego włączeniu można użyć uchwytów kulowych mocowanych do przyłączy:

• średnica: 20 mm

• średnica: 25 mm

• proste

• kątowe

Ponadto można do tego celu użyć uziemników po stronie przyłącza GN i DN bądź naściennych w linii kabla GN.

Uziemienie lub wyrównanie potencjałów na transformatorze musi być prawidłowo podłączone lub sprawdzone. W związku z tym należy przestrzegać momentów dokręcania śrub mocujących i minimalnych przekrojów przewodów wyrównawczych potencjałów. Przekrój poprzeczny przewodu wyrównywania potencjałów musi być przynajmniej o połowę mniejszy niż przekrój przewodu ochronnego instalacji, ale ze względów mechanicznych nie mniej niż 6 mm².

Przypisanie minimalnych przekrojów przewodów ochronnych i neutralnych do przekroju przewodów instalacyjnych znajduje się w normie VDE 0100-540.