Monitoring temperatury

Bezdotykowy pomiar temperatury
Bezdotykowy pomiar temperatury

Przy spełnieniu pewnych warunków każdy transformator żywiczny, podobnie jak olejowy, może być przeciążany.

Ograniczeniem dla przeciążeń transformatorów żywicznych jest system monitorowania temperatury, który doprowadzi do wyłączenia urządzenia po osiągnięciu ustalonej temperatury.

Temperatura monitorowana jest za pośrednictwem czujników PTC (elementy rezystancyjne, których rezystancja zmienia się skokowo po osiągnięciu zadanej temperatury) w każdym transformatorze żywicznym. Czujniki zabudowane są uzwojeniach niskiego napięcia i dzięki wyborowi właściwej temperatury zareagowania chronione są w ten sposób również próżniowo zalane żywicą uzwojenia górnego napięcia przed przegrzaniem, które może wystąpić wskutek przeciążenia, niewystarczającego chłodzenia czy wysokiej temperatury zewnętrznej.

  • Na życzenie możemy stosować czujniki PT100, możemy monitorować rdzeń za pomocą czujników PT100 lub PTC.
  • Dostępny jest także bezdotykowy pomiar temperatury.

Na ogół, monitoring prowadzi się w dwóch fazach:

alarm

System ten informuje o przekroczeniu nominalnej temperatury, która zapewnia maksymalnie długą żywotność tzn. ciągłe obciążenie znamionowe przy 20° C temperatury powietrza chłodzącego. Jest on przeznaczony do ostrzegania operatorów i sugeruje ograniczenie obciążenia.

wyłączenie

Ten system jest dostrojony do temperatury granicznej z deklarowanej klasy temperaturowej. W przypadku takim transformator musi zostać odłączony. Dalsza eksploatacja przy podwyższonej temperaturze prowadzi do skrócenia żywotności. Obwody trzech rezystancji (w tym przykładzie 1 czujnik na fazę) są wyprowadzone szeregowo na listwę zaciskową. Stąd połączenie dwuprzewodowe prowadzi do urządzenia wyzwalającego w rozdzielnicy.