Jet System

Wraz z Jet System SGB-SMIT oferuje zoptymalizowane rozwiązanie dla transformatorów z układem chłodzenia. Idealne dla lądowych elektrowni wiatrowych.

Konstrukcja może być dostosowane zarówno do montażu w wieży jak i w gondoli.

Oprócz analizy kosztów cyklu życia, następujące czynniki zostały uwzględnione w opracowaniu tej konstrukcji:

 • zoptymalizowane chłodzenie
 • bezpieczeństwo osobiste
 • bezpieczeństwo pożarowe
 • wymagania przyłączenia do sieci
 • warunki transportu i wibracje

Jet system (przykład dla elektrowni wiatrowej)

 1. Filtr powietrza (wejście)
 2. Zimne powietrze
 3. Płyty kierujące powietrze
 4. Uzwojenia
 5. Rdzeń
 6. Obudowa
 7. Ciepłe powietrze
 8. Wentylator
 9. Filtr powietrza (wyjście)
 10. Wieża

ZAKRES EKSPLOATACJI

Jet System może być dostarczany z maksymalnym napięciem roboczym U = 40,5 kV,w zakresie mocy 1,6 – 10 MVA

INFORMACJE OGÓLNE

Transformator żywiczny SGB-SMIT umieszcza się w tym przypadku w przetestowanej obudowie o stopniu ochrony IP44. Zimne powietrze dolotowe doprowadza się z zewnątrz poprzez przestrzeń dolotową (1) i system rur bezpośrednio do obudowy (6). Za pomocą płyt prowadzących (3) powietrze to (2) jest kierowane do kanałów chłodzących uzwojenia (4).

Podgrzane wskutek emisji ciepła transformatora powietrze jest przez układ rur z wbudowanym w nie cichym wentylatorem (8) wydmuchiwane na zewnątrz. Całość tworzy zdefiniowany system chłodzący, który może być testowany podczas prób fabrycznych.

Straty jałowe i niewielkie straty obciążeniowe występujące przy obciążeniu do 30% mocy znamionowej, mogą zostać odprowadzone bez włączania wentylatora. Przy wyższym obciążeniu wentylator jest włączany za pomocą czujników temperatury w uzwojeniu.

Taki kontrolowany przepływ powietrza prowadzi do niewielkiego wzrostu temperatury uzwojeń. Zoptymalizowany projekt układu chłodzenia pozwala na znaczne oszczędności materiałowe i gabarytowe.

Zakres temperatur od -25 do + 40°C

(w szczególnych przypadkach: -50°C do + 50°C)

Klasa środowiskowa E2 (testowany przez instytut)

Przy wyższych wymaganiach istnieje możliwość zastosowania filtrów.

Bezpieczeństwo osobiste

 • rozbieralna metalowa obudowa, IP44
 • ochrona przed kontaktem z elementami pod napięciem
 • redukcja mocy przy przeciążeniu lub przegrzaniu dzięki kontroli temperatury
 • wszystkie części podłączone do systemu uziemienia instalacji

Ochrona przeciwpożarowa

 • transformatory żywiczne SGB-SMIT nie przyczyniają się znacząco do zagrożeń pożarowych (zgodnie z normą IEC 60076-11)
 • Klasa ogniowa F1
 • Znacznie mniejsze obciążenie ogniowe niż na przykład dla transformatorów olejowych
 • nie ma ryzyka przenoszenia ognia przez palne ciecze
 • czujniki łuku do szybkiego wyłączenia instalacji
 • gorące gazy mają ujście poprzez przewody wentylujące

Wymagania przyłączenia do sieci

Mają istotny wpływ na projekt transformatora. Poprzez stosowanie zoptymalizowanego chłodzenia transformatora, dzięki kanałom w uzwojeniu i konstrukcji rdzenia magnetycznego udało się ograniczyć wkład dodatkowych materiałów w celu spełnienia wymogów połączenia do sieci.

Pewna ilość indukcyjnej i pojemnościowej mocy biernej musi być przejęta przez transformator.

Transport i wibracje

 • jarzma rdzenia zababezpieczone taśmami i bolcami
 • opcjonalne podparcie uzwojeń systemem wsporczym ze sprężynami talerzowymi
 • uzwojenia oraz konstrukcje mocujące z elementami sprężystymi są odsłonięte i mogą być łatwo ponownie dociągnięte, jeśli to konieczne – istotna przewaga nad transformatorami olejowymi
 • ochrona przed kontaktem z elementami pod napięciem
 • redukcja mocy przy przeciążeniu lub przegrzaniu dzięki kontroli temperatury
 • wszystkie części podłączone do systemu uziemienia instalacji