Minimalne odstępy izolacyjne

W przypadku szczególnie ograniczonych przestrzeni, występujących np. w obudowach, należy zachować minimalne odstępy, aby zapobiec przebiciu napięcia.

Podczas planowania wszelkich prac w pobliżu transformatorów należy pamiętać, że „obrys ochronny” nie definiuje granic strefy zagrożenia w rozumieniu normy DIN EN 50110-1, a jedynie odległość konieczną do bezawaryjnej pracy.

Uzwojenia transformatorów żywicznych nie są bezpieczne dotykowo pomimo izolacji z żywicy. Jest to izolacja funkcjonalna dla samych uzwojeń. Izolacja ta nie zapewnia ochrony przed porażeniem prądem przy dotyku lub przeskoku łuku elektrycznego, podczas zbliżenia. Uzwojenia należy traktować jak elementy pod napięciem i podjąć środki ochronne aby wykluczyć zbliżenie lub wejście do strefy zagrożenia porażeniem lub przebiciem.

Napięcie
/ Um
Napięcie udarowe
/ U
Minimalne odstępy w powietrzu /
minimalne odległości
uziemionych części przewodzące
 
(KV)
(KV)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
1,1
40
20
40
3,6
20
60
30
60
3,6
40
60
30
60
7,2
60
90
45
90
7,2
75
120
65
120
12
75
120
65
120
12
95
160
85
160
12
110
200
115
200
17,5
95
160
85
160
17,5
125
220
115
220
24
125
220
115
220
24
145
270
140
270
24
150
270
140
270
36
170
320
160
320
36
200
380
180
380
40,5
200
380
180
380

Wszystkie wartości obowiązują dla wysokości montażowych <= 1000 m npm

A = odległość od połączenia uzwojenia GN

B = odległość od powierzchni zewnętrznej uzwojenia

C = odległość od połączeń uzwojenia DN

UWAGA

Przy planowaniu zapewnienia ochronny ludzi i urządzeń należy zakładać, że uzwojenia transformatora są częściami pod napięciem!