Etapy produkcji i unikalna technologia transformatorów mocy SGB

Obwód magnetyczny – Rdzeń transformatora mocy

Montaż rdzenia transformatora mocy


Rdzenie energetycznych transformatorów SGB charakteryzują się najwyższym poziomem parametrów magnetycznych. Osiągane są one dzięki starannemu doborowi materiałów, komputerowemu projektowaniu oraz niezwykłej precyzji wykonania. Konstrukcje naszych rdzeni ma decydujące znaczenie dla parametrów, które osiągają transformatory. SGB w sposób ciągły optymalizuje swoje konstrukcje w celu redukcji współczynnika strat jałowych, prądu biegu jałowego oraz poziomu emitowanego hałasu.
Zobacz więcej…

Uzwojenia transformatorów mocy

Uzwojenia transformatora mocy


Typ uzwojenia i rodzaj przewodnika dobiera się na podstawie przewidywanego rozpływu prądu i rozkładu napięć oraz biorąc pod uwagę wymagane poziomy izolacji i przewidywany rozkład sił termicznych i mechanicznych. SGB stosuje unikalną technologię osobnej stabilizacji każdego uzwojenia, co pozwala wyeliminować asymetryczny rozkład sił.
Zobacz więcej…

Montaż części aktywnej transformatora mocy

Montaż końcowy

Montaż końcowy transformatora mocy


Podczas montażu końcowego transformatora umieszcza się część aktywną w kadzi, Sprawdza i dokręca się wszystkie połączenia. Kolejny raz uzwojenia są suszone. Następnym etapem jest zamknięcie kadzi, wypompowanie resztek wilgoci, a później zalanie transformatora olejem.
Zobacz więcej…

Stacja prób wysokich napięćOstatnim etapem produkcji transformatorów jest seria prób, które przeprowadza się na wszystkich jednostkach opuszczających fabrykę. Testy przeprowadzane są najczęściej zgodnie IEC, ale również zgodnie z innymi standardami narodowymi, lub wymaganiami szczegółowymi.
Zobacz więcej…

Akcesoria i elementy wyposażenia transformatorów mocy.

Ważnym elementem, który umożliwia podłączenie transformatora, sterowanie oraz monitorowanie jego pracy jest dodatkowy osprzęt. Ich jakość jest bardzo ważna, ponieważ pozwalają utrzymać urządzenie w dobrym stanie technicznym.
Zobacz więcej…

Transport, montaż i próby w terenie


Konstrukcja energetycznych transformatorów SGB odporna jest na obciążenia mechaniczne powstające podczas transportu transformatora. SGB korzysta wyłącznie z wysoce doświadczonych międzynarodowych partnerów zajmujących się transportem. Typowe sposoby transportu transformatorów mocy to transport drogowy, morski, barkowy lub kolejowy.
Zobacz więcej…