Obwód magnetyczny – Rdzeń transformatora mocy

Rdzenie transformatorów SGB charakteryzują się najwyższym poziomem parametrów magnetycznych. Osiągane jest to dzięki starannemu doborowi materiałów, komputerowemu projektowaniu oraz niezwykłej precyzji wykonania. Konstrukcje naszych rdzeni ma decydujące znaczenie dla parametrów, które osiągają nasze transformatory.
SGB w sposób ciągły optymalizuje swoje konstrukcje w celu redukcji współczynnika strat jałowych, prądu biegu jałowego oraz poziomu emitowanego hałasu.

Wszystkie rdzenie transformatorów SGB mają konstrukcję bezśrubową. Rdzenie trójfazowe składające się z rdzeni trój- lub jednofazowych, połączone są z dwoma belkami jarzmowymi. Możliwy jest także pojedynczy rdzeń dla transformatorów specjalnych (np. dławików).

Naprężenia mechaniczne w rdzeniu minimalizowane są przez staranne obchodzenie się z arkuszami blachy rdzenia, specjalne procedury ich układania, przez urządzenia do podnoszenia oraz przez opracowaną przez SGB unikalną „odciążeniową” konstrukcję uzwojeń, która czyni rdzeń niezależnym i zapobiega dodatkowemu naprężeniu w konstrukcji. Proces składania rdzenia oparty jest na 450-ym systemie łączenia jarzm i kolumn techniką wieloschodkowego zaplatania „step-lap”. Ciągła kontrola oraz wykonywanie pomiarów podczas układania zapewnia wysoki standard jakości.

Wysokie standardy jakości oraz długotrwała niezawodność są zagwarantowane dzięki stosowaniu następujących aspektów projektowych i produkcyjnych:

  • Stosowanie wysokiej jakości zimnowalcowanych, teksturowanych blach stalowych znanych producentów o najlepszej dostępnej jakości o grubościach arkusza 0.3, 0.27 i 0.23 mm.
  • Skomputeryzowany system kontroli procesu cięcia blachy GEORG.
  • Zautomatyzowany proces precyzyjnej laminacji.
  • Zastosowanie stalowych ram ściskających, wywierających jednakowy nacisk na całą konstrukcję rdzenia oraz odpornych na zużycie opasek zaciskających.
  • Dodatkowa izolacja pomiędzy przekrojami rdzenia w celu ograniczenia napięcia w uzwojeniu (patrz Rysunek).
  • Właściwe uziemienie każdego segmentu przez rezystory.
  • Dodatkowe malowanie powierzchni rdzenia w celu uzyskania wyższej stabilności.

Widok poziomy gałęzi rdzenia transformatora mocy

Maszyna do cięcia blachy na rdzenie transformatorów

Maszyna do cięcia blachy na rdzenie transformatorów mocy
Maszyna do cięcia blachy
Szerok. maks. < 1.000 mm ( ~ 40“)
Długość maks. ~ 5.000 mm (~ 200“)
Materiał rdzenia

Gatunek Grubość Straty typowe
M4 14 mil 0,97 W/kg at 1,5 T
HI-B 11 mil 0,95 / 1,7 T
HI-B 9 mil 0,85 / 1,7 T

Zaplatanie rdzenia transformatora mocy

Zaplatanie rdzenia transformatora

Widok wydziału produkcji rdzeni transformatorów mocy

Składanie rdzenia transformatora

Kompletnie zmontowany rdzeń transformatora

Ułożony rdzeń transformatora

Rdzeń transformatora mocy w pełni przygotowany do montażu

3-kolumnowy rdzeń transformatora mocy z promieniowo układanymi pojedynczymi miękkimi pakietami

Podnoszenie złożonego rdzenia transformatora