Akcesoria i elementy wyposażenia transformatorów mocy

W celu prawidłowego działania każdego transformatora wymagane są różne ważne elementy wyposażenia i urządzenia zabezpieczające utrzymujące go na wysokim zamierzonym poziomie technicznym.

Przełącznik zaczepów LTC:

Obciążeniowy przełącznik zaczepów (LTC) stosowany jest wraz olejowymi, zanurzeniowymi transformatorami mocy w celu przełączania zaczepów pod obciążeniem i kontroluje wielkość napięcia i kąt fazowy.

SGB stosuje przełączniki LTC produkowane przez Reinhausen USA (przerywacze próżniowe) lub Reinhausen Germany (zestyki opalne). Dostępny jest pełen asortyment przełączników zaczepów, aby spełnić wymagania Klienta. Układy regulacji LTC dostarcza się zawsze w ścisłej zgodności z wymaganiami Klienta. Zarówno wtedy, gdy wymagany jest normalny układ regulacji, czy też równoległy układ wyrównawczy.

Lokalizacja obu zakładów SGB i Reinhausen Germany w Regensburgu (w odległości tylko 6 mil) pozwala na ciągłą wymianę wiedzy pozwalającą na ciągły rozwój produktów.

Napęd LTC. Typ: ED

Próżniowy przełącznik zaczepów. Typ: VV

Bezobciążeniowy Przełącznik Zaczepów (DETC):

Gdy Klient wymaga dodatkowego napięciowego przełącznika zaczepów dla stanu bez obciążenia dostępny jest bez-obciążeniowy przełącznik zaczepów (DETC). SGB używa przełączników DETC produkowanych przez Appareils Scientifiques de Presiosion (ASP) we Francji. Przełącznik DETC może być użyty do zmiany współczynnika transmisji, do równoległego ustawiania uzwojeń lub do zmiany zaczepów na urządzeniach o Napięciu Podójnym zamiast stosowania tablic rozdzielczych.

Preferowaną pozycją montażu jest pozycja wzdłużna do jarzma dolnego. Niemniej jednak możliwy jest montaż w pionie, gdy wymaga tego konstrukcja. Mechanizm napędowy jest wyprowadzony kołnierzowo przez ścianę (P.3), a korba ręczna jest łatwo dostępna z poziomu podłoża Aby zabezpieczyć transformator przed niepożądanym działaniem, korba ręczna może zostać wyposażona w odpowiednie urządzenie zabezpieczające. Poza tym mechanizm napędowy wyposażony może zostać w oznaczenie ostrzegawcze. Nie obsługiwać urządzenia podczas jego pracy.

Regulacja ręczna DETC

Przepusty Transformatora

SGB stosuje przepusty o wysokiej jakości od następujących dostawców:

 • ABB
 • Lapp
 • HSP
 • Trench
 • Micafill
 • Pfisterer

Wszystkie przepusty są zgodne z wymogami norm IEC i ANSI.

Konstrukcje firmy SGB pozwalają na stosowanie przepustowych izolatorów szynowych jak i rodzajów przyłączanych do podłogi.

Stosując przepusty szynowe przewód uzwojenia jest przedłużony za pomocą elastycznej łączówki, która wyprowadzona jest poprzez przepusty i podłączona do zacisków górnych. Stosując rodzaje przyłączane do podłogi przewód uzwojenia podłączony jest do pręta przewodzącego w łączówce przypodłogowej przepustów, a kompletny zespół objęty jest w polu statycznym. Dostęp do podłączonego do podłogi zespołu odbywa się przez właz w ścianie kadzi lub przez pokrywę.

Przepusty podłączane do podłogi

Ograniczniki przepięć:

Stosowane są do ochrony atmosferycznej transformatora i jego ochrony przed przepięciem łączeniowym umieszczone najczęściej między przepustami i uziemieniem. Ograniczniki przepięć montuje się możliwie najbliżej transformatora.

SGB stosuje ograniczniki produkowane przez:

 • ABB
 • Trench
 • Lapp

Ograniczniki montuje się zazwyczaj na osobnych wspornikach, które to są połączone śrubowo do pokrywy transformatora lub ściany kadzi i uziemione zwykłą miedzianą szyną zbiorczą.

Ogranicznik przepięć podłączony do szyny uziemienia

Chłodzenie Transformatora

SGB zapewnia trzy różne standardy chłodzenia: ONAN, ONAF, OFWF.

  • Radiatory produkowane są z walcowanej na zimno taśmy ze stali (DIN 1623), z blachy metalowej o grubości 1,2 mm (DIN 1541). Jej powierzchnia ocynkowana jest ogniowo i następnie powlekana specjalnymi powłokami antykorozyjnymi.
   Radiatory połączone są z kadzią transformatora za pomocą zaworów kulowych. Szczelność radiatorów sprawdzana jest przy użyciu sprężonego powietrza do wartości nadciśnienia 2.0 pod wodą.

Zawór dławiący

 • Wentylatory chłodzące stosowane mogą być do wentylacji poziomej i pionowej radiatorów transformatora. Wirnik pędny wykonany jest ze wzmocnionego poliamidu lub z odlewów z siluminu. Obudowa wykonana jest z aluminium o stopniu ochrony silnika IP55, częstotliwość 50Hz lub 60 Hz.
 • Chłodnice olejowo-wodne (OFWF) stosowane są wraz na przykład w transformatorach piecowych w związku z wysokimi wymogami chłodzenia oraz ograniczoną przestrzenią w miejscu pracy transformatora. Chłodnice dostępne są w różnych wielkościach dla różnych wymogów w zależności od mocy.

Wentylator, seria SK

Układ Ochrony Olejowej

W celu zapewnienia właściwej ochrony przed zanieczyszczeniem i wczesnym starzeniem się oleju transformatora, konieczne jest wyposażenie transformatora w układ ochrony olejowej. Standardowym układem SGB jest układ konserwatora. W razie konieczności konserwator może zostać wyposażony w poduszkę powietrzną, rozszerzającą układ do układu o stałym ciśnieniu, w którym olej transformatorowy uszczelniony jest przed atmosferą. Wewnątrz cylindrycznego i równoległego do biegu rur konserwatora zamontowany jest separator. Gdy olej jest na zewnątrz, separator jest w bezpośrednim kontakcie z atmosferą.

Ten rodzaj konstrukcji umożliwia kompensację ilości wypartego oleju na skutek zmian temperatury oraz zapewnia:

 • Skuteczną barierę między olejem i powietrzem.
 • Ochronę przed parą wodną.
 • Eliminację tworzenia się pęcherzy gazowych w oleju.

Główny układ stałego ciśnienia

Poduszka PRONAL

Innym niezawodnym sposobem ochrony cieczy chłodzącej jest system ochrony azotowej. SGB stosuje gazowy system regulacji azotowej, który obejmuje wszystkie ciśnieniowe elementy regulacyjne i regulatory, które wymagane są do utrzymywania nadciśnienia i atmosfery azotowej w przestrzeni gazowej transformatora. Ochrona azotowa zabezpiecza transformator przed zużyciem powodowanym przez działanie wilgoci lub obieg tlenu w transformatorze przez różne obciążenie i warunki środowiska zewnętrznego.
Urządzenie skonstruowane jest w celu ograniczenia ciśnienia w przestrzeni gazowej od 0.5 do 6.5 psi. Gdy wartość ciśnienia spadnie poniżej granicy ciśnienia dolnego, układ wewnętrzny automatycznie dostarcza świeży azot do przestrzeni gazowej transformatora, aż ciśnienie przestrzeni gazowej zostanie przywrócone do wartości powyżej granicy ciśnienia dolnego. Gdy ciśnienie przekroczy granicę ciśnienia górnego, system wewnętrzny automatycznie obniża nadmierne ciśnienie do ciśnienia atmosferycznego poprzez urządzenie dekompresyjne.

Ochrona Transformatora

Przekaźnik Szybkiego Przyrostu Ciśnienia

Przekaźnik szybkiego przyrostu ciśnienia (montowany na kadzi transformatora za pomocą zaworu odcinającego) dokonuje różnicowania pomiędzy wolnymi i szybkimi przyrostami ciśnienia i reaguje tylko na szybkie przyrosty ciśnienia.
W przypadku ważniejszego uszkodzenia wewnętrznego, które powoduje szybki przyrost ciśnienia, przekaźnik pobudza i zasila obwód wyzwalacza.

Przekaźnik nagłego ciśnienia

Urządzenie Dekompresyjne

PRD jest zasadniczo zaworem sprężynowym posiadającym wyjątkową możliwość dekompresji na wypadek awarii wewnętrznej powodującej powstanie ciśnienia wybuchowego wewnątrz kadzi i chroni kadź przed rozerwaniem.
PRD montowane jest zwykle na kadzi transformatora w pozycji poziomej, lecz może być także montowane pionowo.

Czujnik Hydran 201 DGB

Przekaźnik Buchholtz’a

Przekaźnik Buchholtz’a jest urządzeniem ochronnym zgodnym z normami DIN 42566 i EN 50216 i służy do kontroli transformatorów olejowych z konserwatorem. Konstrukcja przekaźnika jest taka, aby reagować na wypadek problemów wewnątrz chronionego urządzenia.
Przekaźnik wyposażony jest w jeden lub w dwa pływaki magnetyczne.

Przekaźnik Buchholtz'a

Problemy jakie mogą się pojawić i mogą zostać wykryte to:

 • Przegrzanie miejscowe prowadzące do tworzenia się pęcherzy gazu.
 • Wycieki powodujące straty cieczy izolacyjnej.
 • Na skutek wysokich wyładowań energetycznych wytwarzane są gazy rozkładu.

Wypadkowe fale ciśnienia powodują silny przepływ cieczy w kierunku konserwatora. Przekaźnik Buchholz’a zamontowany jest pomiędzy kadzią główną a konserwatorem.

Kontrola Transformatora

Urządzenia temperaturowe

Ponieważ transformatory mocy wymagają niezawodnego wskazywania bieżącej temperatury ich pracy, dostępne w tym celu są różne urządzenia. Do pomiaru temperatury oleju i uzwojeń dostarczany jest termometr tarczowy, w którym czujnik temperatury pracuje łącznie z przepustowym przekładnikiem prądowym, dokonując odczytu aktualnego prądu uzwojenia.
Termometry zaprojektowane są w szczególności do stosowania ich na transformatorach mocy i mogą być stosowane w kombinacji ze sterowaniem wentylatorów oraz urządzeniami alarmowymi i wyzwalającymi.

Termometr uzwojenia

Do dodatkowej kontroli temperatury transformatora stosuje się czujniki temperatury (PT 100) łączonymi z przepustowymi przekładnikami prądowymi. Dostępne są także światłowodowe czujniki pomiarowe punktów gorących uzwojenia jako Układ Elektroniczny Kontroli Temperatury dla celów rozszerzonej obserwacji i kontroli poziomu temperatur.

Analizator Gazu Rozpuszczonego

Napięcia elektryczne i działania temperatury tworzą gazy w oleju dielektrycznym. Gazy te, rozpuszczone w oleju wskazują na zmiany w urządzeniu elektrycznym.
Analizator Gazu Rozpuszczonego jest sterowanym termicznie urządzeniem dodatkowym montowanym na transformatorze na jego zaworze. Kontroluje on w sposób ciągły rozpuszczone w oleju gazy. Wraz ze swoim urządzeniem dopasowującym czujnik pomiarowy oparty na bazie mikroprocesora umożliwia miejscowy dostęp komputera w terenie oraz dostęp zdalny poprzez modem.

Czujnik Hydran 201 DGB

Szafa sterownicza

W celu zapewnienia łatwego sterowania i konserwacji akcesoriów transformatora i urządzeń kontroli wszystkie przewody zgromadzone są w zwykłej szafie sterowniczej.

Szafa sterownicza posiada szczelną obudowę i montowana jest na bocznej ścianie kadzi transformatora. Umieszczone są w niej wszystkie listwy zaciskowe, przekaźniki, bezpieczniki topikowe, urządzenia do przełączania zaczepów, układy sterowania wentylatorów itp.

Szafy sterownicze skonstruowane i wyposażone są zgodnie ze specyficznymi wymaganiami każdego z Klientów. Dostępne są różne listwy zaciskowe, przekaźniki, przełączniki i styczniki. Stosowane są niemetaliczne kable osłonięte lub trwałe przewody stalowe (ANSI C80.1)

Dostępne są także szafy sterownicze wykonane ze stali nierdzewnej.