Transformatory suche żywiczne

Program produkcyjny Grupy SGB-SMIT, w przypadku transformatorów suchych, obejmuje zakres do 25 MVA przy napięciach znamionowych do 40,5 kV. Z technologicznego punktu widzenia rozróżniamy transformatory VPI (Francja i USA), w pełni zahermetyzowane transformatory żywiczne (we wszystkich siedmiu lokalizacjach) oraz dławiki (Francja). W USA produkowany jest szczególnie innowacyjny i ekonomiczny transformator suchy VPI w konstrukcji Compact Core.
transformator suchy
 

Od strony aplikacji spektrum waha się od prostych aplikacji dystrybucyjnych w standardowych warunkach do kompleksowych rozwiązań w energetyce wiatrowej na lądzie i na morzu oraz innych zastosowaniach, takich jak centra danych, górnictwo, technika napędowa, magazynowanie energii, przemysł motoryzacyjny, chemiczny, mobilność elektryczna oraz wiele innych.

Ponad 40-letnie doświadczenie w budowie transformatorów zalewanych żywicą, bezkompromisowe standardy jakości, innowacyjna siła przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi inżynierskich, rozbudowane własne zaplecze badawcze oraz najwyższy poziom orientacji na klienta czyni Grupę SGB -SMIT jednym z najbardziej sprawdzonych partnerów na świecie.

Dzięki niemu możemy się pochwalić:

 • Obszernym, globalnym doświadczeniem produkcyjnym włącznie z lokalizacjami w wielu krajach świata
 • Świetnymi referencjami międzynarodowymi z różnych branż
 • Kompleksowym know-how i wieloletnim doświadczeniem w zakresie elektrowni wiatrowych offshore i onshore
 • Optymalnymi rozwiązaniami dla wszystkich zastosowań przemysłowych o dowolnej złożoności

Transformatory żywiczne SGB-SMIT oferują szereg cech, które odróżniają je pod względem technicznym od innych transformatorów żywicznych i sprawiają, że jest to bardzo niezawodne i bardzo bezpieczne rozwiązanie.
Transformatory żywiczne SGB-SMIT oferują rozwiązania dla:

 • Ekstremalnych warunków środowiskowych:
  • Bardzo gorące klimaty np. tereny pustynne
  • Duże obciążenia środowiskowe (zasolenie, wilgotność powietrza, gazy)
  • Strefy klimatyczne z ekstremalnie niskimi temperaturami (do -50 ° C), np. Arktyka
   Syberia
 • Wysokich przeciążeń krótkotrwałych np. do 450% mocy znamionowej
 • Długotrwałych obciążeń do 140% mocy znamionowej przy użyciu wentylatorów
 • Sieci energetycznych z wymaganą dużą dostępnością
 • Sieci z dużym udziałem wyższych harmonicznych
 • Sieci obciążonych przepięciami łączeniowymi (wyłączniki próżniowe)
 • Wysokich wymagań dotyczące obciążeń mechanicznych (dźwigi, koparki, obszarów sejsmiczne, statki)
 • Instalacji na wysokościach ponad 1000 mnpm

Wygląð transformatora suchego

Transformatory suche żywiczne – zastosowanie

Pod kątem zastosowań transformatory suche żywiczne SGB-SMIT znajdziemy w takich dziedzinach, jak:

 • Motoryzacja / mobilność elektryczna: (priorytetowe stacje paliw, projekty infrastrukturalne)
 • Kolej (zasilanie DC dla metra i sieci tramwajowej)
 • Zasobniki energii i stacje ładowania (koncepcje „Split – Powerline”)
 • Kopalnictwo (infrastruktura wydobywcza podziemna i powierzchniowa, dźwigi i pogłębiarki)
 • Chemia / farmacja (prostowniki i instalacje dystrybucyjne do montażu wewnątrz i na zewnątrz)
 • Elektrownie/energetyki (aplikacje „power-to”)
 • Morskie (układy napędowe statków i instalacje portowe)
 • Przemysł metalowy i papierniczy (napędy rolkowe i pompy)
 • Oil Gas (rafinerie, separatory powietrza, platformy naftowe i gazowe)
 • Centra danych (serwerownie i układy chłodzenia)
 • Energia odnawialna (elektrownie wiatrowe, systemy fotowoltaiczne).

To, co wyróżnia SGB-SMIT przynosząc wymierne korzyści naszym klientom, to między innymi komputerowe monitorowanie produkcji.

pracownik przy pracy

Na podstawie dokładnej analizy zgodnej ze standardami obowiązującymi w branży „automotive”, wszystkie istotne parametry produkcyjne każdego transformatora są rejestrowane w sposób ciągły i porównywane online z wartościami zadanymi. Do następnego etapu produkcji przechodzi się tylko wtedy, gdy wszystkie parametry są zgodne.

Schemat ten umożliwia osiągnięcie jednolitego poziomu jakości przy dużych ilościach produkcyjnych we wszystkich lokalizacjach Grupy SGB-SMIT na poziomie międzynarodowym.

Specjalny know-how znajduje odzwierciedlenie w szczególnie wysokiej jakości wyniku, jakim jest ponadprzeciętny MTBF (średni czas między awariami).

Pracownicy w fabryce transformatorów

To co jest szczególnie istotne i wyróżniające naszą fabrykę – połączenie wielu dziesięcioleci doświadczenia, unikalnej konstrukcji i super-nowoczesnej, własnej stacja prób zapewnia bezpieczną i niezawodną eksploatację naszych transformatorów.

Kilka słów o samej stacji – transformatory żywiczne SGB-SMIT projektowane i wykonywane są standardowo zgodnie z normą 60076-11. Próby na nich wykonywane są we własnym, nowocześnie wyposażonym laboratorium testowym. Oto jakie próby możemy tam wykonać:

 • Wszystkie próby rutynowe
 • Wszystkie próby typu
  • próby specjalne
  • pomiar hałasu
  • weryfikacja klasy klimatycznej C2 / C3
  • weryfikacja klasy środowiskowej E2 / E3

Pracownik podczas pracy w fabryce

W laboratoriach zewnętrznych możemy przeprowadzić próby specjalne, takie jak:

 • testy ogniowe (badanie niszczące)
 • próba zwarcia dynamicznego wg. zgodnie z IEC i GOST

Wspólnie z instytucjami zewnętrznymi, możemy przeprowadzić szczegółowe pomiary w ważnych obszarach technicznych:

 • kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
 • analiza gazów spalinowych i/lub karbonizacyjnych
 • test wibracji
 • inne

Transformatory żywiczne SGB dostarczane są do ponad 50 krajów świata – obowiązujące w tych krajach standardy: ANSI, IEEE, GOST itp. stanowią podstawę do projektowania, wytwarzania i testowania transformatorów.

SGB-SMIT to pierwszy na świecie producent transformatorów z wewnętrznymi urządzeniami do testowania C2 / C3 i E2 / E3! Weryfikacji dokonuje agencja inspekcyjna „TÜV-Süd” lub inne instytucje testowe.

Testy akceptacyjne związane z projektem przeprowadzane przez instytuty klasyfikacyjne, takie jak Lloyds 'Register, DNV-GL, Bureau Veritas lub inne agencje kontroli, takie jak TÜV-Süd, są częścią naszej codziennej działalności.

Pozostałe fakty, z których jesteśmy dumni:
Zmniejszone ryzyko zapłonu – transformatory suche żywiczne SGB mają przewagę nad transformatorami olejowymi, ponieważ charakteryzują się niskim ryzykiem pożaru. Nawet w przypadku pożaru w otoczeniu obciążenie ogniowe takiego transformatora jest bardzo niskie i nie ma ryzyka wystąpienia trwale niebezpiecznego skażenia wód gruntowych. To niskie ryzyko zapłonu i charakter samogasnący weryfikowany klasą ochrony przeciwpożarowej F1 – potwierdzoną badaniami zgodnymi z przepisami europejskimi i normą IEC.

Żadne środki ochrony wody, np. misy olejowe nie są potrzebne z uwagi na brak oleju jako cieczy izolacyjnej transformatora. Chłodzony powietrzem transformator z żywicy lanej jest zatem uważany za w dużej mierze „bezobsługowy”.

Z powyższych powodów transformatory suche żywiczne SGB nie wymagają żadnych dodatkowych środków w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej!

Możliwa eksploatacja w temperaturach do – 50 °C – W regionach o znacznych wahaniach temperatur i silnych uderzeniach zimna, takich jak Rosja, Kanada lub północne Chiny, transformatory podlegają dużym obciążeniom. Transformatory żywiczne SGB-SMIT są używane od dłuższego czasu na Syberii, gdzie zarządzają zasilaniem w obszarach mieszkalnych w temperaturach do -50 ° C! Transformatory suche żywiczne SGB-SMIT bezbłędnie spełniają te wymagania!

Aby zweryfikować klasyfikację klimatyczną C2 / C3, transformatory suche żywiczne SGB-SMIT są testowane i kwalifikowane przez próby szoku termicznego zgodnie z europejskim zbiorem zasad i norm IEC. Test obejmuje ochłodzenie transformatorów do -25 ° C i szybkie ponowne nagrzewanie.

Test C2 / C3 przeprowadzany jest od 2012 roku we własnej komorze testowej SGB-SMIT!

Eksploatacja w specyficznych warunkach mechanicznych – zastosowanie transformatorów suchych żywicznych
• na obszarach zagrożonych trzęsieniami ziemi
• na pokładach statków
• w turbinach wiatrowych
• w dźwigach…

… wymaga specjalnych cech konstrukcyjnych ze względu na obciążenie mechaniczne spowodowane przyspieszeniami przekraczającymi 1 G.

Na życzenie klientów i we współpracy z IABG Ottobrunn z powodzeniem przeprowadzono różne testy wibracyjne.

Eksploatacja w środowisku wilgotnym i zasolonym
• w morskich farmach wiatrowych…
• na platformach wiertniczych…
• w instalacjach przybrzeżnych i / lub tropikalnych …

… transformatory suche żywiczne są narażone na pogorszenie warunków z powodu słonej, korozyjnej atmosfery. Przydatność transformatorów żywicznych produkcji SGB-SMIT dla odpowiedniej klasy środowiskowej E2 / E3 została potwierdzona badaniem zgodnie z europejskim zbiorem przepisów i norm IEC.

Podczas gdy wcześniej test ten ograniczał się do jednorazowego sprawdzenia pojedynczego transformatora, obecnie w branży wiatrowej wymagany jest oddzielny test dla każdego nowego typu turbiny – jest to standard, który SGB-SMIT ma zaszczyt spełniać.

Test E2 / E3 przeprowadzany jest od 2012 roku we własnej komorze testowej SGB-SMIT

Transformator żywiczny

SGB nie tylko spełnia normy w zakresie technologii produkcji i bezpieczeństwa pracy, ale też ma własne wysokie standardy, a także stawia czoła wyzwaniom w kwestiach środowiskowych – potwierdzają to nagrody i certyfikaty różnych instytutów.

Broszury