Misy olejowe do transformatorów rozdzielczych

Misy olejowe – dokumentacja i specyfikacje techniczne.

Misy olejowe

1.Wprowadzenie

Instrukcje i regulacje prawne nakładają na obiekty i instalacje wymóg, aby projektowane były one w sposób uniemożliwiający wycieki substancji będących zagrożeniem dla środowiska.
Do substancji takich należy między innymi olej transformatorowy. Dlatego też transformatory instalowane w stacjach czy komorach transformatorowych, które nie posiadają własnych, szczelnych wanien w fundamentach, powinny być doposażone w misy olejowe wyłapujące ewentualne wycieki.

Firma LAHMEYER we współpracy z certyfikowanymi partnerami zaprojektowała do tego celu szereg rozwiązań dla takich mis. Misy te spełniają wszelkie wymagania dotyczące ochrony środowiska, zwłaszcza jeśli chodzi o glebę i wody powierzchniowe.

Misy olejowe oferowane przez SGB

  • są olejoszczelne
  • są odporne na fizyko-chemiczne działanie oleju transformatorowego
  • są wykonane ze stali S235JR o grubości 4mm
  • dzięki cynkowaniu ogniowemu są odporne na korozję
  • są testowane pod względem poprawności konstrukcji i szczelności
  • są pewne pod względem jakości spawania
  • są wyposażone w cynkowane ogniowo szyny pod transformator

2.Rodzaje

Nasze misy olejowe produkowane są w trzech wariantach

a) Typ TOA-G – wykonanie zamknięte
b) Typ TOA-OL – wykonanie z odejmowaną dłuższą ścianką
c) Typ TOA-OS – wykonanie z odejmowaną krótszą ścianką

Każde z powyższych rozwiązań może być wykonane w różnych wielkościach w zależności od mocy transformatora. Każde z nich dostarczane jest z cynkowanymi ogniowo szynami, które mogą być dowolnie pozycjonowane.

Wymiary szyn pokazane są na poniższym rysunku.

Misa olejowa wymiary szyn

Długość szyn dobierana jest do rozmiaru misy.

Misa olejowa długość szyn

3.Wybór wariantu i specyfikacja techniczna.

Jeśli wymaganej wielkości misy nie ma pośród rozwiązań standardowych, możliwe jest wykonanie specjalne (pod konkretny transformator). Chętnie dostarczymy w takim przypadku niezobowiązującą ofertę.

Uwagi odnośnie wszystkich wariantów:

  • podane masy dotyczą pustych mis wraz z szynami
  • podane pojemności mają 10% margines bezpieczeństwa bez uwzględnienia ilości oleju w konkretnym transformatorze
3.1 Model TOA-G (G03-G04)

Wykonanie:
Cynkowana ogniowo misa typu TOA-G wykonana jest z na stałe przyspawanymi ściankami bocznymi. Również cynkowane ogniowo szyny wykonane są z ceownika i zwymiarowane pod układ poprzeczny. Dostarczane są luzem więc istnieje pełna dowolność ustawienia ich pod wymiar osi kół transformatora.

Misa olejowa model TOA-G

Typ misy
Wymiary LxBxH w mm
maks. wymiary transformatora LxB w mm
Pojemność w l
Ciężar w kg
TOA-G03
1700x1000x400
1620×920
650
161
TOA-G04
1900x1100x400
1820×1020
800
238
3.2 Model TOA-OL (OL01 – OL05)

Cynkowana ogniowo misa typu TOA-OL ma jedną odejmowaną ściankę na długim boku. Ścianka ta jest uszczelniona odporną na olej uszczelką i przykręcana śrubami. Dolna jej krawędź oraz powierzchnie jezdne szyn leżą na wysokości 50 mm nad podłożem. Również cynkowane ogniowo szyny wykonane są z ceownika i zwymiarowane pod układ poprzeczny. Dostarczane są luzem więc istnieje pełna dowolność ustawienia ich pod wymiar osi kół transformatora.

Misa olejowa model TOA-OL

Typ misy
Wymiary LxBxH w mm
maks. wymiary transformatora LxB w mm
Pojemność w l
Ciężar w kg
TOA-OL01
1300x934x300
1220×856
330
123
TOA-OL02
1600x1034x300
1520×956
450
143
TOA-OL03
1700x1034x400
1620×956
650
169
TOA-OL04
1900x1134x400
1820×1056
800
202
TOA-OL05
2200x1334x400
2120×1256
1000
211
3.3 Model TOA-OS (OS01 – OS05)

Cynkowana ogniowo misa typu TOA-OL ma jedną odejmowaną ściankę na krótkim boku. Ścianka ta jest uszczelniona odporną na olej uszczelką i przykręcana śrubami. Dolna jej krawędź oraz powierzchnie jezdne szyn leżą na wysokości 50 mm nad podłożem. Również cynkowane ogniowo szyny wykonane są z ceownika i zwymiarowane pod układ wzdłużny. Dostarczane są luzem więc istnieje pełna dowolność ustawienia ich pod wymiar osi kół transformatora.

Misa olejowa model TOA-OS

Typ misy
Wymiary LxBxH w mm
maks. wymiary transformatora LxB w mm
Pojemność w l
Ciężar w kg
TOA-OS01
1334x900x300
1256×820
330
133
TOA-OS02
1634x1000x300
1556×920
450
155
TOA-OS03
1734x1000x400
1656×920
650
180
TOA-OS04
1934x1100x400
1856×1020
800
234
TOA-OS05
2234x1300x400
2156×1220
1000
247

4. Wskazówki montażowe.

4.1 Podnoszenie misy

Misy olejowe mogą być podnoszone i transportowane jedynie w przypadku, gdy nie ma w nich transformatora. Liny nośne mocuje się do śrub zakończonych uchwytami.

Podnoszenie misy olejowej

4.2 Ustawienie transformatora w misie.

1. Poluzować śruby dociskające odejmowaną ściankę i wysunąć ją do góry TOA-OL lub -OS).
Ustawić szyny pod rozmiar osi kół transformatora.

Ustawienie transformatora w misie olejowej

2.Unieść transformator i wsunąć misę pod niego.

Ustawienie transformatora w misie olejowej

3. Ostrożnie ustawić transformator na szynach. W modelach TOA-OL i -OS wsunąć od góry
odejmowaną ściankę uważając, aby nie uszkodzić uszczelki. Ściankę dokręcić momentem 15 Nm.
Śruby muszą być tak dobrane, aby gwarantowały odpowiedni docisk uszczelki.

Ustawienie transformatora w misie olejowej

5. Wskazówki co do postępowania z misami olejowymi.

Celem uniknięcia powstawania na powierzchniach mis białej rdzy, nie należy ich składować na wolnym powietrzu. W przypadku mis będących w użyciu należy je zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi (zadaszenie). Uniknie się w ten sposób zbierania się w misie wód opadowych oraz tworzenia się śniedzi.
Wszystkie te środki służą w pierwszym rzędzie ochronie wód gruntowych przed skażeniem olejem.

Wszystkie misy olejowe oferowane przez SGB zostały przebadane na szczelność przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA, a ich niezawodność została potwierdzona stosownym certyfikatem.