Montaż końcowy

Po zamontowaniu części aktywnej transformator osiąga ostatnią fazę produkcji.

Montaż końcowy obejmuje:

 • Suszenie końcowe części aktywnej
  Aby uzyskać wilgotność mniejszą niż 0.5% masy materiału izolacyjnego, zespół rdzenia i cewki musi zostać poddany suszeniu zanim jednostka zostanie zamontowana w kadzi i napełniona olejem. SGB stosuje metodę suszenia przez odparowanie w celu usunięcia resztek wody z materiału izolacyjnego (ewaporacja).
 • Po zakończeniu procesu suszenia, uzwojenia są ostatecznie ściskane, wszystkie połączenie śrubowe są ponownie dociągane i dokonywana jest ostateczna kontrola wzrokowa zespołu rdzenia i cewki.
 • W celu uniknięcia niepotrzebnego, zbyt długiego kontaktu z warunkami atmosferycznymi, wszystkie prace przy montażu końcowym wykonywane są natychmiast, a jednostka umieszczana jest w kadzi w ciągu 10 do 14 godzin.
 • Następnie zakłada się pokrywę transformatora przykręcając ją za pomocą śrub albo spawając do kadzi.
 • Po uszczelnieniu kadzi transformator poddaje się działaniu próżni w celu usunięcia resztek wilgoci.
 • Podczas procesu próżniowego dokonuje się ciągłego pomiaru punktu rosy, aby zapewnić jak najmniejszą wilgotność wewnątrz kadzi. Po uzyskaniu wymaganej próżni transformator zalewa się olejem izolującym.
 • Olej transformatorowy utrzymywany jest pod nadciśnieniem o wartości 1 bar przez 48 godzin, co jest elementem standardowego programu produkcji. Gwarantuje to brak wycieków z kadzi.
 • Ostatnim krokiem w zakładzie jest montaż oraz instalacja wszystkich akcesoriów oraz kontrola takiego wyposażenia jak:
  • Przyrządy pomiarowe
  • Szafka sterownicza
  • Wentylatory chłodzenia
  • Przewód zasilający
  • Silniki elektryczne
  • itd.

Liny do podnoszenia części aktywnej transformatora

Spawanie pokrywy do zbiornika transformatora

Transformator piecowy

Transformator 7.5 MVA

Transformator z obciążeniowym przełącznikiem zaczepów typu M

Transformator 112 MVA GSU

Połączenie izolatora przepustowego szynowego górnego napięcia

Wentylatory oraz szafka sterownicza

Montaż przepustu 900 kV Bil

Jednostka 50 MVA z przełącznikiem zaczepów typu M

Przewożenie transformatora

Jednostka z przyspawaną pokrywą kadzi i zamontowanymi wspornikami ogranicznika przepięć

Część aktywna transformatora podczas podnoszenia

Mobilny sprzęt próżniowy

Układ sterowania z wyświetlaczem LCD