Montaż części aktywnej transformatora mocy

Ustawienie jarzma górnego po umieszczeniu uzwojeń na rdzeniu transformatora

Linia montażu części aktywnej - transformatory SGB

Dział konstrukcyjny transformatorów mocy

Połączenia zaczepów uzwojeń do obciążeniowego przełącznika zaczepów

Zainstalowane przekładniki prądowe, przepustowe - Transformatory mocy SGB

Pozycjonowanie uzwojenia transformatora mocy

Jarzmo górne transformatora mocy

Wykonany transformator mocy

Hala do montażu transformatorów

Jednostka 50 MVA

Jednostka 20 MVA

Podłączenie światłowodowych czujników pomiarowych LUXTROM

Część aktywna transformatora podczas montażu

Przełącznik zaczepów DETC montowany pionowo - transformatory mocy

Przekładniki prądowe, przepustowe podłączone do pojedynczego zespołu zacisków dla każdej fazy transformatora

Zespół zacisków dla przekładników prądowych, przepustowych - transformatory SGB

Przekładniki prądowe, przepustowe podłączone do pojedynczego zespołu zacisków - SGB Transformatory

Zespół zacisków dla przekładników prądowych, przepustowych (BCT)

Jednostka o napięciu podwójnym 230 / 138x 69 kV 100 MVA

Autotransformator z wyprowadzonym uzwojeniem trójnym - SGB Transformatory