Stacja prób wysokich napięć

Stacja Prób GN

Próba elektryczna jest ostatnim krokiem produkcji transformatora i jest główną częścią systemu zapewnienia jakości SGB.

Stacja prób SGB została skończone w 1999 r. Zbudowano je i wyposażono, aby spełnić wszystkie wymagania nowoczesnej technologii badań.

Konstrukcja Budynku

Budynek stacji prób obejmuje stalową konstrukcję hali, w której dokonuje się pomiarów oraz betonową konstrukcję budynku, w którym znajdują się wszelkie urządzenia i pomieszczenia pomocnicze z aparaturą pomiarową.

Pomieszczenia stacji prób ekranowane są płytami z blachy perforowanej o grubości 82 mm z uwzględnieniem:

 • Klimatyzacji
 • Dźwiękoszczelnej konstrukcji
 • Ekranowania W.CZ.

Co daje następujące warunki pracy:
Wymagana temperatura wewnątrz budynku +20°C.
Maksymalny wzrost temperatury podczas nagrzewania o +5 K. Energia, którą można rozproszyć: 400 kW.
Dźwiękoszczelność:
Ściany: 42 dB
Drzwi suwane: 37 dB
Poziom interferencji 5 pc.

Próby Warsztatowe

Przed zainstalowaniem transformatora przeprowadza się kilka prób elektrycznych celem zapewnienia prawidłowego montażu części aktywnej.

 • Próba jednozwojowa
 • Próba uzwojenia
 • Próba izolacji 1.5 kV

Ciecz Izolująca

Standardowymi pomiarami dla transformatorów olejowych są:

 • Prób współ. mocy
 • Próba na przebicie 60 kV

Możliwe są dodatkowe analizy olejowe (np. po próbie nagrzewania)

Końcowe Próby Elektryczne

W celu zapewnienia zgodności z ogólnymi normami przemysłowymi próby transformatorów przeprowadza się przy użyciu najnowocześniejszego wyposażenia.
Wszystkie wyniki pomiarów i prób są rejestrowane i przetwarzane przy użyciu nowoczesnych programów komputerowych..

Aparatura badawcza

  • Próba Impulsowa

Aparatura badawcza
Generator udarowy 1,200 kV / 60 kJ

 • Konstrukcja i Badania Okres.

Zasilacz napięcia przemiennego 300 kV

Jednofazowy przekładnik pomiarowy 600 kV

Generator 900 kVA / 60 Hz

Przemiennik częstotliwości 83.33/100/116.67/183.33/200/216.67 Hz

Zasilacz 16 2/3 Hz na potrzeby Deutsche Bahn AG

Zestaw probierczy Doble.

Laboratorium kalibracyjne, certyfikujące i kalibrujące wszystkie urządzenia testujące.

Pomiar poziomu hałasu

Transformator 50 MVA 230 kV

Pulpit operatora

Poduszki powietrzne do transportu transformatora

Stacja prób - widok z zewnątrz

Przesuwnik fazowy 80 na poduszce powietrznej

Przepusty GN podłączane do generatora

Stacja prób - sprawdzanie czterech transformatorów

Końcowa kontrola połączeń

Urządzenie z nachylonymi radiatorami

Generator zapewniający stałe temperatury podczas testów

Generator udarowy

Urządzenia 35 MVA 138 kV

Komputerowo sterowany generator udarowy

Dla celów rejestracji przyrostu temperatury w transformatorze 40 MVA przeprowadzany jest specjalny pomiar termowizyjny przez niezależne biuro inżynierskie w Niemczech.

Pomiar termowizyjny

Pomiar termowizyjny 2

Uniwersalny autotransformator napięciowy 100 MVA