Uzwojenia transformatorów mocy

Nie jest przypadkiem, że transformatory SGB spełniają najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące niezawodności i długotrwałej eksploatacji. Proces nawijania uzwojeń odbywa się przy pomocy specjalnie do tego celu skonstruowanych urządzeń, co zapewnia najwyższą jakość cewek. Uzwojenia nawijane są przez wysoko wyspecjalizowanych pracowników przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń kontrolno pomiarowych. Typ uzwojenia i rodzaj przewodnika dobiera się na podstawie przewidywanego rozpływu prądu i rozkładu napięć oraz biorąc pod uwagę wymagane poziomy izolacji i przewidywany rozkład sił termicznych i mechanicznych.
Przy doborze optymalnego przekroju przewodnika uwzględnia się wpływ kształtu przewodu na dodatkowe straty oraz zapewnienie odpowiedniej odporności zwarciowej.
Układ przegród preszpanowych i uwzględnienie rozszerzalności oleju umożliwiają stworzenie nowoczesnej konstrukcji izolacji między uzwojeniami.

Stabilizację osiową uzwojeń uzyskuje się dzięki wstępnemu suszeniu każdego uzwojenia, ustaleniu określonej długości uzwojenia w trakcie działania zamierzonej siły ściskającej oraz dzięki symetrycznemu projektowaniu uzwojeń. Wszystkie pomiary i doświadczenia technologiczne są uwzględnione w kalkulacjach.. Wszystko to pozwala nam wyeliminować asymetryczny rozkład sił. Prawidłowe sprasowanie uzwojeń transformatorów oraz mocowanie ich uzwojeń i rdzenia zapewnia wysoką odporność na osiowe siły zwarciowe. Prawidłowość podstawowych metod obliczeniowych i reguł konstrukcyjnych dowodzona przez licznie wykonywane testy zwarciowe. Testy te przeprowadzane są zarówno na życzenie Klienta, jak i we własnym zakresie przez nasze fabryki.

W celu zoptymalizowania wielkości uzwojenia, każdorazowo dokonuje się doboru przewodów i indywidualnych obliczeń bloku. Powtarzalność osiowych wymiarów uzwojeń uzyskuje się poprzez wstępne suszenie, uwzględniając wymogi dotyczące wytrzymałości dielektrycznej, zwarciowej oraz warunki termiczne.

Maszyna do nawijania uzwojeń transformatora

Uzwojenie transformatora przygotowane do transportu wewnętrznego

Warsztat produkcji uzwojeń do transformatorów mocy

Prasa hydrauliczna stosowana do izostatycznego procesu suszenia

Uzwojenie DN transformatora piecowego

Składniki uzwojenia transformatora mocy

Uzwojenie dolnego napięcia - Transformatory mocy

Mikroprocesor sterujący pracą maszyny do pionowego wykonywania uzwojeń transformatorów