Safe System

Transformatory żywiczne SGB-SMIT charakteryzują się zarówno wysoką niezawodnością i bardzo wysokim stopniem ochrony osobistej oraz dobrą efektywnością środowiskową. Dzięki opracowaniu projektu „Safe System” wyznaczyliśmy nowe standardy, szczególnie dla nowych elektrowni wiatrowych przybrzeżnych o mocy rzędu magawatów.

Wiele czynników środowiskowych może zostać odpartych przez Safe System:
◦ zasolone powietrze
◦ pożary
◦ Wibracje podczas pracy oraz obciążenia podczas transportu
◦ Silne i gwałtowne wahania obciążenia

ZAKRES EKSPLOATACJI

Safe System może być dostarczany z maksymalnym napięciem roboczym U = 40,5 kV, i mocą aż do 10 MVA. Zdolności produkcyjne są skalkulowane na kilkaset jednostek w roku.

Safe System może być dostarczany z maksymalnym napięciem roboczym U = 40,5 kV, i mocą aż do 10 MVA. Zdolności produkcyjne są skalkulowane na kilkaset jednostek w roku.

INFORMACJE OGÓLNE


Wymagania dotyczące długoterminowej niezawodności są postrzegane jako priorytetowe, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach, takich jak na morzu. W przypadku Safe System transformator jest zintegrowany w obudowie ochronnej z chłodnicą. Wewnętrzny obwód chłodzenia przejmuje ciepło wytworzone przez straty transformatora.

Ciepło to przekazywane jest następnie do zewnętrznego czynnika chłodzącego (woda). Schłodzone w ten sposób powietrze jest wewnętrznym obwodem chłodzenia doprowadzone ponownie do transformatora. Dzięki optymalizacji obwodu chłodzenia całkowita masa systemu może być znacznie zmniejszona.

System chłodzący jest zaprojektowany tak, że tylko mała część strat transformatora trafia poprzez obudowę do otoczenia.

Ochrona przed zasolonym powietrzem

• Wymienialny wentylator; żywotność> 5 lat
• Hermetycznie uszczelniony przed zewnętrznym zasolonym, powodującym korozję powietrzem(DIN EN 50308)
• Wydłużone interwały konserwacji dzięki uniknięciu ingerencji soli
• Dwa redundantne wentylatory do wewnętrznego i zewnętrznego obwodu chłodzącego
• Oddzielenie wentylatorów zaworami zwrotnymi
• Wentylator podłaczony na zewnątrz obudowy
• Chłodnica rurowa z materiału o wysokiej odporności
• Skropliny i woda z czyszczenia odprowadzana na zewnątrz

Ochrona przed zasolonym powietrzem


• Wymienialny wentylator; żywotność> 5 lat
• Hermetycznie uszczelniony przed zewnętrznym zasolonym, powodującym korozję powietrzem(DIN EN 50308)
• Wydłużone interwały konserwacji dzięki uniknięciu ingerencji soli
• Dwa redundantne wentylatory do wewnętrznego i zewnętrznego obwodu chłodzącego
• Oddzielenie wentylatoróww zaworami zwrotnymi
• Wentylator podłaczony na zewnątrz obudowy
• Chłodnica rurowa z materiału o wysokiej odporności
• Skropliny i woda z czyszczenia odprowadzana na zewnątrz

mapka transformatora

Bezpieczeństwo osobiste

◦ rozkładana obudowa metalowa, IP54 ◦ ochrona przed kontaktem z elementami pod napięciem ◦ zabezpieczone zamkiem otwory rewizyjne ◦ redukcja mocy przy przeciążeniu lub przegrzaniu dzięki kontroli temperatury ◦ wyłączenie przy przegraniu przez system monitorujący pracę ◦ wszystkie części uziemione; skuteczne uziemienie transformatora w stanie beznapięciowym poprzez uziemnik z kontaktami pomocniczymi ◦ pojemnościowy system kontroli i monitoringu ◦ ogranicznik przepięć

Ochrona przeciwpożarowa


• transformatory żywiczne SGB-SMIT nie przyczyniają się znacząco do zagrożeń pożarowych (zgodnie z normą IEC 60076-11)
• klasa ogniowa F1
• znacznie mniejsze obciążenie ogniowe niż na przykład dla transformatorów olejowych
• nie ma ryzyka przenoszenia ognia przez palne ciecze
• skuteczny system gaśniczy w obudowie; możliwe sprzęgnięcie z zewnętrznym systemem gaszenia pożaru
• czujniki łuku do szybkiego wyłączania urządzenia (zabezpieczenie przed przeciążeniem)
• klapy bezpieczeństwa dające upust nadciśnieniu na zewnątrz,

transformator-4.1-s.16

Transport i wibracje


• testy przez akredytowane instytuty badawcze
• jarzma rdzenia zabezpieczone taśmami i bolcami
• opcjonalne podparcie uzwojeń systemem wsporczym ze sprężynami talerzowymi
• uzwojenia oraz konstrukcje mocujące z elementami sprężystymi są odsłonięte i mogą być łatwo ponownie dociągnięte, jeśli to konieczne – istotna przewaga nad transformatorami olejowymi

Uwzględnienie silnych wahań mocy


• uzwojenie górnego napięcia wzmocnione izolacją z włókna szklanego zalane w żywicy epoksydowej
• rozszerzanie materiału przewodzącego i żywicy podczas zmian obciążenia jest absorbowane przez włókna szklane osadzone w żywicy epoksydowej

Testy w fabryce


• próby wyrobu
• próba grzania
• próba napięciem udarowym i następujący po niej pomiar wyładowań niezupełnych