Normy i regulacje

Transformatory żywiczne SGB-SMIT są zgodne z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi normami zawartymi w specyfikacji klienta.

PRZEPISY

 • 2009/125 / WE (dyrektywa dot. ekoprojektu)
 • 548/2014 (rozporządzenie Komisji UE)

STANDARDY UE

 • DIN EN 60076-1 (transformatory)
 • DIN EN 60076-11 (transformatory suche)

STANDARDY poza UE

 • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – USA)
 • CSA (Canadian Standards Association – Kanada)
 • GOST (GOST – Rosja)
 • GB (Chiny)

INNE REGULACJE

Równie istotne przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń są następujące regulacje:

 • DIN VDE 0100 (instalacja silnoprądowe o napięciach nominalnych do 1000 V)
 • DIN VDE 0105-100 (eksploatacja instalacji silnoprądowych)
 • DIN VDE 0100-718 (projektowanie instalacji niskonapięciowych – wymagania dotyczące obiektów, pomieszczeń i urządzeń specjalnych – miejsca publicznych i miejsca pracy)
 • EltBauV (rozporządzenie w sprawie budowy pomieszczeń dla instalacji elektrycznych)
 • ArbStättV (przepisy dotyczące pomieszczeń do pracy)
 • TA-hałas (instrukcje dla ochrony przed obciążeniem akustycznym)

WIĘCEJ UWAG DO PLANOWANIA I PROJEKTÓW

 • VDI 2078 (pomiar obciążenia
 • chłodzenia w klimatyzowanych pomieszczeniach)
 • Specyfikacje klientów