Mocowanie transformatora na pojeździe

Ładunek musi być starannie umieszczony a siły bezwładnościowe występujące podczas transportu ograniczone. Podczas jazdy ładunek poddawany jest naprężeniom działającym wzdłużnie (siły pochodzące z procesów przyspieszania i hamowania), poprzecznie (siły od pokonywania zakrętów) lub pionowo (siły podczas jazdy po nierównym terenie) w stosunku do kierunku jazdy.

Transformator jest mocowany czterema pasami (wyposażenie dodatkowe spedytora) na czterech oczkach odciągowych górnej belki prasującej o kącie rozwarcia ok. 30 stopni w dół i zapinane do istniejących oczek odciągów ciężarówki.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy załadunku zg. z normą DIN EN 12195-2.