Budowa transformatora suchego żywicznego

Operatorzy z całego świata doceniają niezwykłą niezawodność transformatorów żywicznych SGB, ponieważ otrzymują wraz z nimi najwyższy poziom bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do olejowych, transformatory żywiczne nie mają kadzi.

Widok transformatora:
1. Belka prasująca
2. Uzwojenie GN
3. Uzwojenie DN
4. Połączenie uzwojeń
5. Rdzeń
6. Klocek dystansujący
7. Podwozie

Rdzeń (5) złożony i ściśnięty za pomocą belek (1) składa się z wzajemnie izolowanych, zorientowanych magnetycznie, walcowanych na zimno arkuszy blachy ze stali elektrotechnicznej o wysokiej jakości. Szczególną cechą transformatorów żywicznych jest uzwojenie wysokiego napięcia (2), które jest nawijane warstwowo i zalane pod próżnią żywicą. Uzwojenia dolnego napięcia (3) nawijane są zwykle folią aluminiową lub miedzianą.

Wymiary i waga

Miarodajnymi dla konkretnego wykonania transformatorów żywicznych jest oferta lub dokumentacja ewentualnie specyfikacja kontraktowa. Rzeczywiste wymiary, jak szerokość, wysokość i masa transformatora są, oczywiście zależne każdorazowo od wymagań klienta. Dlatego też transformatory widoczne w tabeli wyboru mogą różnić się wymiarami i/lub masami w niektórych przypadkach. Jakiekolwiek limity gabarytów są możliwe i należy uwzględnić to w zapytaniu ofertowym – specyfikacji technicznej.

Widok na transformatory z oddali

Uzwojenie górnego napięcia

Uzwojenia górnego napięcia jest sercem transformatora żywicznego. W uzwojeniu warstwowym drzemie wielka wiedza techniczna SGB-SMIT.

Nasze transformatory żywiczne odróżniają się od innych, ponieważ przewody nawojowe są całkowicie osadzone w zamkniętym korpusie żywicznym o gładkiej powierzchni. Technologia produkcji SGB-SMIT i stosowane materiały charakteryzują się istotnymi cechami, które odróżniają je od innych transformatorów z żywicy odlewanej i czynią je niezawodnym i bezpiecznym rozwiązaniem..

Uzwojenie dolnego napięcia

Niemal w każdym przypadku uzwojenie niskiego napięcia transformatorów żywicznych SGB-SMIT jest wykonane jako uzwojenie foliowe. Zalety takiego uzwojenia mówią same za siebie:

  1. wysoka obciążalność prądowa
  2. Zrównoważony rozkład temperatury w uzwojeniu
  3. Wysoka odporność na zwarcie

Istnieją wyjątki ze względów technicznych np. moce poniżej 160 kVA i i dla wyższych napięć systemowych (Um> 7,2 kV).

Rdzeń

Do obliczeń parametrów rdzenia transformatorów żywicznych, jako istotne wielkości bierze się pod uwagę straty jałowe, prąd jałowy i hałas.

Inżynieria konstrukcji rdzenia odgrywa szczególną rolę. Składają się na nią:

  • Dokładny projekt geometryczny
  • Określenie właściwości materiałowych używanych blach magnetycznych
  • Środki konstrukcyjne do skontrolowania np. wibracji, przesunięć arkuszy względem siebie i innych wymagań mechanicznych.
Maszyna z bliska
Budowa transformatorów
Pracownik w fabryce