Hałas

Przyczyną hałasu jest magnetostrykcja blach rdzenia. W przypadku transformatorów rozdzielczych zależą one głównie od indukcji. Obniżenie poziomu hałasu emitowanego do otoczenia zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Dlatego też transformatory żywiczne SGB-SMIT są oprócz wersji standardowej wg normy DIN EN 50588 oferowane również w wariancie z obniżonymi stratami i hałasami. Poza wyborem wartości indukcji i materiału rdzenia również sposób zaplatania jarzm i kolumn rdzenia, tzw. metoda „step-lap”, ma korzystny wpływ na poziom hałasu transformatorów.

Ciśnienie i moc akustyczna oraz sposób ich pomiaru są określone w normie DIN EN 60076-10.

Odgłosy pracy transformatora żywicznego rozprzestrzeniają się jako hałas powietrzny i strukturalny, przy czym dla każdej formy hałasu stosuje się różne środki jego redukcji.

DŹWIĘK W POWIETRZU

Dźwięk w powietrzu zależy od:

  • łącznej powierzchni komory transformatora
  • powierzchni transformatora
  • współczynnika absorpcji akustycznej zastosowanych w pomieszczeniu materiałów budowlanych

Zmniejszenie poziomu hałasu:

  • Zmniejszenie odbicia dźwięku poprzez wyłożenie pomieszczenia transformatora wełną mineralną
  • Redukcja poziomu ciśnienia akustycznego poza pomieszczeniem transformatora poprzez grubszą ścianę zewnętrzną
  • Ciągły spadek poziomu ciśnienia akustycznego wraz ze wzrostem odległości

DŹWIĘK STRUKTURALNY

Dźwięk strukturalny to przenoszenie hałasu przez powierzchnię styku transformatora z podłogą na ściany i inne części pomieszczenia transformatora..

Redukcja dźwięku strukturalnego:

  • Taśmy rozprężne umieszczone na przyłączu niskonapięciowym w celu ochrony przed przenoszeniem dźwięku strukturalnego.
  • Strukturalna izolacja w celu optymalizacji wytłumienia pomieszczeń, np. podkładki antywibracyjne, stopy maszynowe