Chłodzenie transformatorów

Miejsce, w którym jest zainstalowany transformator żywiczny, musi być odpowiednio przewietrzane, ponieważ podczas pracy każdego transformatora tworzy się ciepło ze strat, które musi być odprowadzone.

 
 
Symbol
Czynnik chłodzący
powietrze
woda
A
W
Ruch czynnika chłodzącego
naturalny
wymuszony
NF

Należy przede wszystkim sprawdzić, czy istnieje możliwość wentylacji naturalnej. Jeśli wymiary pomieszczenia lub obudowy nie zapewniają właściwego chłodzenia, przepływ powietrza musi być wymuszony poprzez zastosowanie wentylatorów chłodzących.

Układ wentylacyjny musi być policzony na maksymalne występujący wydatek ciepła, na który składają się straty jałowego z rdzenia i straty obciążeniowe z uzwojeń.

NATURALNA CYRKULACJA POWIETRZA

  • Otwór wlotowy powietrza zapewnić zawsze u dołu na maksymalnej wysokości dolnej krawędzi uzwojenia DN. Spowoduje to

efekt kominowy i cyrkulację strumienia powietrza w kanałach pomiędzy uzwojeniami.

  • Otwory wlotowe najlepiej rozmieścić wokół transformatora.
  • Przekrój górnego otworu zwykle od 10 do 15% większy niż sumaryczny przekrój otworów dolnych. W ten sposób uwzględniona zostanie różnica w gęstości powietrza u dołu i u góry.
wzory

LEGENDA:

Pt: całkowite straty transformatora w kW

ΔO gradient temperatury w ° C, między wlotem i wylotem powietrza; Doświadczalnie około 15° C

Q: wielkość przepływu powietrza m³/s,

H: odległości w metrach między osią transformatora a osią górnego otworu w komorze

S: Powierzchnia przekroju otworu wlotowego powietrza (bez siatki) w m²

CYRKULACJA WYMUSZONA

Transformatory żywiczne mogą być wyposażone w wentylatory pozwalające przeciążać transformator do 40%. Przy optymalnym projekcie można osiągnąć nawet większe wartości.

Możliwe są następujące warianty wymuszonego chłodzenia transformatorów żywicznych:

Transformator żywiczny wolnostojący

  • Zabudowa 2-6 wentylatorów na dolnej belce prasującej po obu stronach transformatora.
  • Wentylatory są przeznaczone do pracy krótkotrwałej. W przypadku konieczności pracy ciągłej należy to zaznaczyć w specyfikacji.
  • Zwyczajowe rozwiązanie dla transformatora instalowanego bez obudowy.
  • Średni wzrost mocy wynosi w tym przypadku 40%. Znaczy to, że transformator żywiczny 1000 kVA AN (chłodzenie naturalne), można przeciążyć do 1400 kVA stosując wentylatory.

SGB-SMIT wykazał ten wzrost mocy z wentylatorami podczas wielu przeprowadzonych prób grzania.

Montaż transformatora żywicznego w obudowie ochrony IP33

W przypadku instalacji transformatora żywicznego w obudowie lub w mniej lub bardziej zabudowanej przestrzeni, należy zasadniczo zadbać o właściwą wentylację. W przypadku obudowy zależy to głównie od wybranego stopnia ochrony.

Płyty prowadzące powietrze (1) są wykonane tak, że obejmują one przestrzeń powietrzną znajdującą się pomiędzy ścianą obudowy i transformatorem. Zapewniają one zatem podczas pracy wentylatora (2), że ​​chłodne powietrze z zewnątrz jest zaciągane przez transformator i jego uzwojenia.

Także i w tym przypadku można zamontować dodatkowe wentylatory, które mogą być aktywowane w razie potrzeby.

Jeśli przedstawione rozwiązania nie spełniają Waszych wymagań, chętnie podejmiemy się opracowania indywidualnego rozwiązania.

Prosimy o kontakt.

TEMPERATURA POWIETRZA CHŁODZĄCEGO

Należy każdorazowo uwzględnić warunki klimatyczne, takie jak ekstremalne zimno w zimie lub silne promieniowanie słoneczne w lecie. Pomieszczenie, w którym stoi transformator musi być właściwie klimatyzowane.

W przypadku miejsc klimatyzowanych należy unikać, nadmuchiwania ochłodzonego powietrza z klimatyzatora bezpośrednio na gorące uzwojenia. Ta ekstremalna różnica temperatur może prowadzić do pękania uzwojeń, które w najgorszym przypadku doprowadzą awarii transformatora żywicznego.

Jeśli powietrze chłodzące jest bardzo zanieczyszczone, musi być odpowiednio filtrowane.

Transformatory żywiczne zgodnie z odpowiednimi normami projektuje się na następujące temperatury otoczenia:

Temperatura powietrza chłodzącego nie przekracza:

• 40° C (nigdy)

• 30° C, średnia z najgorętszego miesiąca

• 20° C, średnia roczna

Temperatura powietrza chłodzącego nie spada poniżej:

• -25° C, przy instalacji na zewnątrz

• -5° C przy instalacji wewnątrz

Niższe temperatury są możliwe na życzenie.

Jeśli temperatury otoczenia odbiegają od wartości określonych w normie, należy o tym poinformować, aby można było je uwzględnić w projekcie transformatora. Jeśli na przykład nie zostaną uwzględnione wyższe temperatury otoczenia, może to mieć negatywny wpływ na żywotność urządzenia.

Temperatura otoczenia (średnia roczna)
Obciążalność transformatora

-20° C

124%

-10° C

118%

0° C

112%

+ 10°C

106%

+ 20°C

100%

+ 30°C

93%