Odporność ogniowa

KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Wymagana klasa ogniowa musi być zdefiniowana przez operatora. Transformatory żywiczne SGB-SMIT spełniają generalnie najwyższą, zdefiniowaną klasę – F1.

Klasa F0:

  • Nie ma ryzyka zagrożenia pożarowego.
  • Brak szczególnych środków w celu ograniczenia ryzyka pożaru, z wyjątkiem właściwości wynikających z projektu transformatora.
  • Emisja substancji toksycznych jest ograniczone do minimum.

Klasa F1:

  • Uwzględniono ograniczenia ryzyka pożaru.
  • Emisja dymu i substancji toksycznych jest ograniczona do minimum.
  • Transformatory żywiczne SGB-SMIT nie przyczyniają się znacząco do zdarzeń pożarowych.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Ponieważ transformatory żywiczne SGB-SMIT mają tylko elementy żywiczne w uzwojeniach GN i DN, obciążenie ogniowe jest zasadniczo określone przez te składniki.

ANALIZA GAZÓW PALNYCH

W laboratoriach Allianz AG zostały spalone próbki żywicy z uzwojeń transformatora oraz próbki ze wszystkich materiałów izolacyjnych. Wyemitowane gazy zostały poddane analizie.

  • wykluczono powstawanie dioksyn
  • wykluczono tworzenie dioksyn siarki
  • gaz spalinowy składa się głównie z tlenku węgla, dwutlenku węgla, pary wodnej i sadzy
  • były obecne śladowe ilości innych węglowodorów

Porównanie obciążenie pożarowego żywicy z transformatorem chłodzonym cieczą dla 1000 kVA:

Rodzaj transformatora
Ilość materiału izolacyjnego [kg]
Wartość opałowa [kWh / kg]
Obciążenie ogniowe [kWh]
Żywiczny
150
8.02.2021
1230
Olej mineralny *
700
12,9
9030
Olej silikonowy *
800
8.05.2021
6800

* pod uwagę wzięto jedynie olej

WYNIKI

Wynik badania wskazują, że używana przez SGB-SMIT żywica jest klasyfikowana jako nieszkodliwa.