Inne wykonania

Transformator trójuzwojeniowy typu „doppel stock”

Transformatory te składają się z dwóch uzwojeń wysokiego napięcia połączonych równolegle, i dwóch niezależnych systemów niskonapięciowych.

Najbardziej popularnym zastosowaniem transformatorów „doppel stock” jest zasilanie prostownika 12-impulsowego, który jest podłączony do systemów niskiego napięcia.

Oprócz klasycznego zastosowania „doppel stock”, istnieje również wykonanie jako tzw mechaniczny „doppel stock”. Wersja ta jest stosowana, gdy prąd systemów niskonapięciowych jest tak wysoki, że ​​nie może płynąć w pojedynczym uzwojeniu niskiego napięcia. W przypadku takim stosuje się dwa, osiowo nawinięte uzwojenia dolne i łączy się je równolegle.

Transformator typu doppel stock

Sztuczny punkt neutralny

Transformator taki służy do realizacji brakującego punktu gwiazdowego w elektrycznych sieciach dystrybucyjnych lub jeśli punkty gwiazdowe transformatorów nie mogą być w pełni obciążane. Sztuczne punkty neutralne są również stosowane w celu wygaszenia zwarcia doziemnego lub ograniczenia zwarciowego prądu doziemnego poprzez ich impedancję. Zazwyczaj są one włączone pomiędzy transformator mocy i ziemię.

Istnieją sztuczne punkty neutralne, które pracują tylko krótkotrwale, na przykład, np. przez 10 sekund, dopóki występuje prąd zwarciowy. W przypadku takim straty stanu zwarcia generowane są jedynie w tak krótkim czasie.

Jednakże istnieją przypadki, w których przez taki transformator prąd płynie długotrwale. Mieści się on przedziale 10-20% maksymalnego prądu zwarcia. Specyfikacja trybu pracy, moc znamionowa, grupa połączeń i napięcie zwarcia jest określana przez klienta.

Mapka doppel stock

Dławiki sprzęgające

Służy przede wszystkim do sprzęgania sieci z ograniczeniem prądów wyrównawczych.

Dławiki SGB-SMIT posiadają dwa uzwojenia na tor, jedno główne i drugie pomocnicze. W punkcie ich połączenia dodatkowa energia może być wprowadzona z generatora (np. awaryjnego) lub transformatora.

Dławik sprzęgający zapobiega między innymi przepływowi prądu do zawieszonego systemu elektroenergetycznego, zanim (szybki) wyłącznik, który zazwyczaj znajduje się po stronie sieci zasilającej przed dławikiem sprzęgającym, zostanie otwarty. Powstające duże prądy zwarciowe do sieci będą tłumione tutaj przez dławik.

Inne funkcje obejmują:

  • Funkcja filtra w połączeniu z generatorem i transformatorem
  • Bezpieczne tłumienie pików napięcia od strony sieci
  • Znacznie zmniejszone harmoniczne napięcia sieciowego przekazywane na stronę odbiorcy
  • Drastyczna redukcja harmonicznych od strony obciążenia przenoszonych na stronę sieci

… I DUŻO WIĘCEJ …