Sejsmika

W przypadku instalacji transformatora w aktywnym sejsmicznie regionie, w projekcie muszą zostać wzięte pod uwagę ewentualne zewnętrzne naprężenia mechaniczne.

Klasę sejsmiczną podaje klient. Jej ustalenie można zrobić, wykonując następujące kroki:

Krok 1:

określić właściwą strefę aktywności sejsmicznej zgodnie z normą IEC 60721-2-6.

Krok 2:

Wybrać wielkość przyspieszenia ziemskiego właściwe dla strefy aktywności sejsmicznej zgodnie z normą IEC 60721-2-6.

Krok 3:

Na podstawie przyspieszenia ziemskiego wybrać klasę sejsmiczną korzystając z tabeli.

IEC 60076-11 opisuje trzy różne klasy sejsmiczne:

Klasa sejsmiczna
Trzęsienie ziemi
Przyspieszenie
ziemskie AG [m / s]
Skala Richtera
Skala MSK
SI
Lekkie do średniego
2
<5,5
<VIII
S-II
Średnie do silnego
3
5,5 do 7,0
VIII IX
S-III
Silne do bardzo silnego
5
> 7,0
> IX