Obszary eksploatacji

Transformatory żywiczne SGB-SMIT oferują rozwiązania dla:

ekstremalnych warunków środowiskowych:

  • Bardzo gorące klimaty np. tereny pustynne
  • Duże obciążenia środowiskowe (zasolenie, wilgotność powietrza, gazy)
  • Strefy klimatyczne z ekstremalnie niskimi temperaturami (do -50 ° C), np. Artyka, Syberia

wysokich przeciążeń krótkotrwałych np. do 450% mocy znamionowej:

  • długotrwałych obciążeń do 140% mocy znamionowej z użyciem wentylatorów
  • sieci energetycznych z wymaganą dużą dostępnością
  • sieci z dużym udziałem wyższych harmonicznych
  • sieci obciążonych przepięciami łączeniowymi (wyłączniki próżniowe)
  • napięć udarowych
  • wysokich wymagań dotyczące obciążeń mechanicznych (dźwigi, koparki, obszarów sejsmiczne, statki)
  • instalacji na wysokościach ponad 1000 mnpm
ptak w locie
transformator pośród śniegu
zardzewialy statek

NOWE STANDARDY DLA OSIĄGNIĘCIA KORZYŚCI DLA KLIENTA

Transformatory żywiczne SGB-SMIT oferują szereg cech, które odróżniają je pod względem technicznym od innych transformatorów żywicznych i sprawiają, że jest to bardzo niezawodne i bardzo bezpieczne rozwiązanie.