Warunki środowiskowe

Transformatory żywiczne pracują w rozmaitych warunkach klimatycznych i środowiskowych. Wymagane klasy muszą być zdefiniowane przez operatora. Projekty dla klas C2 i E2 wg normy IEC są standardowe; wyższe klasy są projektowane na życzenie.

KLASY KLIMATYCZNE

Klasa klimatyczna uwzględnia najniższą temperaturę otoczenia w czasie transportu, przechowywania i pracy.

 
klasa C1
klasa C2
Klasa C3
klasa C4
Klasa C5
Klasa C XY *
Transport i magazynowanie według IEC
-25° C
-25° C
-40° C
-50° C
-60° C
-X° C
Eksploatacja według IEC
-5°C
-25° C
-25° C
-40° C
-50° C
-Y° C

* Temperatury X°C i Y°C specyficzne dla konkretnego projektu.

KLASY ŚRODOWISKOWE

Wilgotność, woda kapiąca, skraplanie i zanieczyszczenie to wpływy środowiskowe dla transformatora suchego. Te wpływy mają znaczenie nie tylko podczas pracy, ale także w czasie przechowywania przed jego instalacją. W odniesieniu do tych rozmaitych warunków środowiskowych zg. z IEC 60076-11 zidentyfikowano pięć klas środowiskowych dla transformatorów bez specjalnych środków ochrony zewnętrznej.

Klasa E0:

Kondensacja nie występuje na transformatorze, zanieczyszczenie jest znikoma. Te warunki uzyskuje się zwykle przy posadowieniu w bezpyłowym i suchym pomieszczeniu.

Klasa E1:

Sporadyczna kondensacja może wystąpić na transformatorze (na przykład, gdy transformator jest wyłączony). Zanieczyszczenie jest możliwe w ograniczonym stopniu.

Klasa E2:

Częsta kondensacja lub lekkie zanieczyszczenia lub kombinacja obu tych czynników.

Klasa E3:

Częsta kondensacja lub umiarkowane zanieczyszczenia lub kombinacja obu tych czynników.

Klasa E4:

Częsta kondensacja lub silne zanieczyszczenia lub kombinacja obu tych czynników.

PODSUMOWANIE

Transformatory żywiczne SGB-SMIT tym samym są bezpieczne w obsłudze zarówno w wilgotnej atmosferze jak również przy zanieczyszczeniu powietrza. Jednakże przestrzegać należy okresów konserwacji dostosowanych do panujących warunków środowiskowych. Oznacza to, że w przypadku silnych zanieczyszczeń, zalecamy czyszczenie powierzchni zewnętrznych uzwojeń GN. Transformatory nadają się również do montażu na zewnątrz, w obudowach ochronnych minimum IP23 i specjalnym malowaniem.