Zapewnienie jakości

WŁASNA STACJA PRÓB

Transformatory żywiczne SGB-SMIT projektowane i wykonywane są standardowo zgodnie z normą 60076-11. Próby na nich wykonywane są na własnej, nowocześnie wyposażonej stacji prób:

Próby rutynowe

 1. Próba napięciem przyłożonym
 2. Pomiar przekładni i sprawdzenie przesunięcia fazowego
 3. Pomiar rezystancji uzwojenia
 4. Próba napięciem indukowanym
 5. Pomiar wyładowań niezupełnych
 6. Pomiar strat jałowych i prądu jałowego
 7. Pomiar impedancji zwarcia i strat obciążeniowych
 8. Sprawdzenie czujników temperaturowych

Próby typu

 1. Próba napięciem udarowym z generatora Marxa do 400 kV i 20 kJ energii ładującej
 2. Próba grzania

Próby specjalne

 1. pomiar harmonicznych prądu jałowego jako % przebiegu podstawowego
 2. pomiar charakterystyki magnesowania
 3. pomiar reaktancji komutacyjnej
 4. pomiar rezystancji izolacji
 5. pomiary wyładowań niezupełnych dodatkowymi metodami testowymi
 6. określenie ważonych dźwięku metodą ciśnieniową za pomocą pomiaru ciśnienia akustycznego
 7. określenia pojemności uzwojeń względem ziemi, między uzwojeniami i współczynnik strat (tan )
 8. SFRA (Sweep Frequency Response Analysis)
 9. pomiar częstotliwości rezonansowej
 10. pomiar dźwięku strukturalnego (pomiar drgań)

Pomiar hałasu

 1. komora bezechowa ma długość 10 m i wysokość 5 m. Poziom tła wynosi 37 dB (A).

Potwierdzenie klasy klimatycznej i środowiskowej

 1. możliwość próby do klasy klimatycznej C5
 2. możliwość próby do klasy środowiskowej E4

Transformatory żywiczne SGB-SMIT dostarczane są do ponad 50 krajów – obowiązujące w tych krajach standardy: ANSI, IEEE, GOST itp stanowią podstawę do projektowania, wytwarzania i testowania transformatorów.

Szczegółowe testy w laboratoriach zewnętrznych

Wspólnie z instytucjami zewnętrznymi, możemy przeprowadzić szczegółowe pomiary w ważnych obszarach technicznych:

 • testy ogniowe (próba zniszczeniowa)
 • próba zwarcia dynamicznego według IEC i GOST
 • kompatybilność elektromagnetyczna EMC
 • analiza gazów spalinowych l karbonizacyjnych
 • test na wibracje

CECHA WYRÓŻNIAJĄCA

SGB-SMIT jest pierwszym producentem transformatorów na świecie z możliwością wykonywania testów klimatycznych i środowiskowych we własnym laboratorium.