3-kolumnowy rdzeń transformatora mocy z promieniowo układanymi pojedynczymi miękkimi pakietami

3-kolumnowy rdzeń transformatora mocy z promieniowo układanymi pojedynczymi miękkimi pakietami