Przekładniki prądowe, przepustowe podłączone do pojedynczego zespołu zacisków