Ogranicznik przepięć podłączony do szyny uziemienia