2 uzwojenia transformatora mocy SGB 2

Uzwojenia transformatora mocy