pracownik podczas pracy

pracownik przy transformatrze