Prasa hydrauliczna stosowana do izostatycznego procesu suszenia