Prasa hydrauliczna stosowana do izostatycznego procesu suszenia

Prasa hydrauliczna stosowana do izostatycznego procesu suszenia