Czyszczenie i zagospodarowanie odpadów po instalacji