Generator zapewniający stałe temperatury podczas testów