Generator zapewniający stałe temperatury podczas testów

Generator zapewniający stałe temperatury podczas testów