Rdzeń transformatora mocy w pełni przygotowany do montażu