Zespół zacisków dla przekładników prądowych, przepustowych (BCT)