Ogranicznik przepięć podłączony do szyny uziemienia

Ogranicznik przepięć podłączony do szyny uziemienia