Etapy produkcji i unikalna technologia transformatorów mocy SGB

Obwód magnetyczny – Rdzeń transformatora mocy

Rdzeń transformatora mocy SGB
Rdzenie energetycznych transformatorów SGB charakteryzują się najwyższym poziomem parametrów magnetycznych. Osiągane są one dzięki starannemu doborowi materiałów, komputerowemu projektowaniu oraz niezwykłej precyzji wykonania. Konstrukcje naszych rdzeni ma decydujące znaczenie dla parametrów, które osiągają transformatory. SGB w sposób ciągły optymalizuje swoje konstrukcje w celu redukcji współczynnika strat jałowych, prądu biegu jałowego oraz poziomu emitowanego hałasu.
Zobacz więcej…

Uzwojenia transformatorów mocy

Uzwojenia transformatora mocy SGB
Typ uzwojenia i rodzaj przewodnika dobiera się na podstawie przewidywanego rozpływu prądu i rozkładu napięć oraz biorąc pod uwagę wymagane poziomy izolacji i przewidywany rozkład sił termicznych i mechanicznych. SGB stosuje unikalną technologię osobnej stabilizacji każdego uzwojenia, co pozwala wyeliminować asymetryczny rozkład sił.
Zobacz więcej…

Montaż części aktywnej transformatora mocy

Montaż części aktywnej transformatora mocy
Montaż części aktywnej - Transformator mocy
Podczas montażu części aktywnej transformatora, instaluje się uzwojenia transformatora na kolumnach rdzenia. Zaplata się górne jarzmo rdzenia i następnie prasuje, przy pomocy specjalnych belek ściskających. Następnie wykonuje się połączenia uzwojeń DN i GN. Montuje się również pokrywę oraz łączy się odpływy uzwojeń z przepustami WN i SN. Dodatkowo instaluje się czujniki oraz elementy monitorujące prace transformatora, które znajdują się w kadzi transformatora i będą zanurzone w oleju. Kolejnym etapem jest montaż przełącznik zaczepów.
Zobacz więcej…

Montaż końcowy

Montaż końcowy transformatora mocy
Podczas montażu końcowego transformatora umieszcza się część aktywną w kadzi, Sprawdza i dokręca się wszystkie połączenia. Kolejny raz uzwojenia są suszone. Następnym etapem jest zamknięcie kadzi, wypompowanie resztek wilgoci, a później zalanie transformatora olejem.
Zobacz więcej…

Stacja prób wysokich napięć

Stacja prób wysokich napięć
Stacja prób wysokich napięć 2
Ostatnim etapem produkcji transformatorów jest seria prób, które przeprowadza się na wszystkich jednostkach opuszczających fabrykę. Testy przeprowadzane są najczęściej zgodnie IEC, ale również zgodnie z innymi standardami narodowymi, lub wymaganiami szczegółowymi.
Zobacz więcej…

Akcesoria i elementy wyposażenia transformatorów mocy.

Ważnym elementem, który umożliwia podłączenie transformatora, sterowanie oraz monitorowanie jego pracy jest dodatkowy osprzęt. Ich jakość jest bardzo ważna, ponieważ pozwalają utrzymać urządzenie w dobrym stanie technicznym.
Zobacz więcej…

Transport, montaż i próby w terenie

Transport transformatora mocy
Konstrukcja energetycznych transformatorów SGB odporna jest na obciążenia mechaniczne powstające podczas transportu transformatora. SGB korzysta wyłącznie z wysoce doświadczonych międzynarodowych partnerów zajmujących się transportem. Typowe sposoby transportu transformatorów mocy to transport drogowy, morski, barkowy lub kolejowy.
Zobacz więcej…


SGB-SMIT Transformers Polska SGB-SMIT Transformers Polska
Michał Latosiński
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź

Tel: 695 77 44 02
Tel: 601 88 17 80

michal.latosinski@sgb-smit.group
miroslaw.rys@sgb-smit.group

Certyfikat DIN EN ISO 9001 SGB-SMIT TransformatoryCertyfikat DIN EN ISO 14001 SGB-SMIT Transformatory