Ograniczenie strat transformatorów rozdzielczych olejowych i żywicznych – Ekoprojekt

W dniu 22.05.2014 zostało ogłoszone Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej NR 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r., które wprowadza ograniczenie strat nowych transformatorów instalowanych w europejskim jak i polskim systemie energetycznym. Rozporządzenie dotyczy transformatorów olejowych oraz transformatorów suchych żywicznych i wprowadza ograniczenia strat tych transformatorów zgodnie z parametrami technicznymi zawartymi w dyrektywie. Po 1 lipca 2015 nie będzie można przyłączać do europejskich (i polskich) sieci elektroenergetycznych nowych transformatorów olejowych i żywicznych, których parametry nie będą spełniały minimów podanych w dyrektywie, tabela – strona 6 i 7 dyrektywy. Spowoduje to znaczące ograniczenie strat transformatorów w porównaniu do transformatorów obecnie stosowanych w energetyce europejskiej i krajowej. Dyrektywa dotyczy wszystkich zastosowań transformatorów rozdzielczych, zarówno energetyki zawodowej, jak również instalacji przemysłowych, czy zasilania budynków użyteczności publicznej. Niezastosowanie się do wspomnianej dyrektywy będzie wiązać się z dotkliwymi karami finansowymi dla producentów, instalatorów i odbiorców.

Maksymalne straty obciążeniowe i maksymalne straty stanu jałowego dla trójfazowych olejowych transformatorów elektroenergetycznych średniej mocy z jednym uzwojeniem o wartości Um ≤ 24 kV i drugim o wartości Um ≤ 1,1 kV – tabela dla mocy ≤3150kVA

Poz. Moc znamionowa Dopuszczalne straty pomierzone, bez tolerancji
(od dnia 1 lipca 2015 r.)
Maksymalne straty
stanu jałowego Po (W)
Maksymalne straty
obciążeniowe Pk (W)
W W
1 ≤ 25kVA 70 900
2 50kVA 90 1100
3 100kVA 145 1750
4 160kVA 210 2350
5 250kVA 300 3250
6 400kVA 430 4600
7 630kVA 600 6500
8 800kVA 650 8400
9 1000kVA 770 10500
10 1250kVA 950 11000
11 1600kVA 1200 14000
12 2000kVA 1450 18000
13 2500kVA 1750 22000
14 3150kVA 2200 27500

Maksymalne straty obciążeniowe i maksymalne straty stanu jałowego dla trójfazowych suchych transformatorów elektroenergetycznych średniej mocy z jednym uzwojeniem o wartości Um ≤ 24 kV i drugim o wartości Um ≤ 1,1 kV – tabela dla mocy ≤3150kVA

Poz. Moc znamionowa Dopuszczalne straty pomierzone, bez tolerancji
(od dnia 1 lipca 2015 r.)
Maksymalne straty
stanu jałowego Po (W)
Maksymalne straty
obciążeniowe Pk (W)
W W
1 ≤ 50kVA 200 1700
2 100kVA 280 2050
3 160kVA 400 2900
4 250kVA 520 3800
5 400kVA 750 5500
6 630kVA 1100 7600
7 800kVA 1300 8000
8 1000kVA 1550 9000
9 1250kVA 1800 11000
10 1600kVA 2200 13000
11 2000kVA 2600 16000
12 2500kVA 3100 19000
13 3150kVA 3800 22000

Zarówno dla transformatorów olejowych jak i suchych:

Jedno uzwojenie o wartości Um ≤ 24 kV i drugie uzwojenie o wartości Um > 1,1 kV Maksymalne dopuszczalne straty podane w tabelach powyżej muszą zostać zwiększone o 10 % w przypadku strat stanu jałowego oraz o 10 % w przypadku strat obciążeniowych.
Jedno uzwojenie o wartości Um = 36 kV i drugie uzwojenie o wartości Um ≤ 1,1 kV Maksymalne dopuszczalne straty podane w tabelach powyżej muszą zostać zwiększone o 15 % w przypadku strat stanu jałowego oraz o 10 % w przypadku strat obciążeniowych.
Jedno uzwojenie o wartości Um = 36 kV i drugie uzwojenie o wartości Um > 1,1 kV Maksymalne dopuszczalne straty podane w tabelach powyżej muszą zostać zwiększone o 20 % w przypadku strat stanu jałowego oraz o 15 % w przypadku strat obciążeniowych.

Szczegóły dostępne w: ROZPORZĄDZENIE NR 548/2014 w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy.


SGB-SMIT Transformers Polska SGB-SMIT Transformers Polska
Michał Latosiński
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź

Tel: 695 77 44 02
Tel: 601 88 17 80

michal.latosinski@sgb-smit.group
miroslaw.rys@sgb-smit.group

Certyfikat DIN EN ISO 9001 SGB-SMIT TransformatoryCertyfikat DIN EN ISO 14001 SGB-SMIT Transformatory