Misy olejowe do transformatorów rozdzielczych

Misy olejowe – dokumentacja i specyfikacje techniczne.

Misy olejowe

1.Wprowadzenie

Instrukcje i regulacje prawne nakładają na obiekty i instalacje wymóg, aby projektowane były one w sposób uniemożliwiający wycieki substancji będących zagrożeniem dla środowiska.
Do substancji takich należy między innymi olej transformatorowy. Dlatego też transformatory instalowane w stacjach czy komorach transformatorowych, które nie posiadają własnych, szczelnych wanien w fundamentach, powinny być doposażone w misy olejowe wyłapujące ewentualne wycieki.

Firma LAHMEYER we współpracy z certyfikowanymi partnerami zaprojektowała do tego celu szereg rozwiązań dla takich mis. Misy te spełniają wszelkie wymagania dotyczące ochrony środowiska, zwłaszcza jeśli chodzi o glebę i wody powierzchniowe.

Misy olejowe oferowane przez SGB

  • są olejoszczelne
  • są odporne na fizyko-chemiczne działanie oleju transformatorowego
  • są wykonane ze stali S235JR o grubości 4mm
  • dzięki cynkowaniu ogniowemu są odporne na korozję
  • są testowane pod względem poprawności konstrukcji i szczelności
  • są pewne pod względem jakości spawania
  • są wyposażone w cynkowane ogniowo szyny pod transformator

 

2.Rodzaje

Nasze misy olejowe produkowane są w trzech wariantach

a) Typ TOA-G – wykonanie zamknięte
b) Typ TOA-OL – wykonanie z odejmowaną dłuższą ścianką
c) Typ TOA-OS – wykonanie z odejmowaną krótszą ścianką

Każde z powyższych rozwiązań może być wykonane w różnych wielkościach w zależności od mocy transformatora. Każde z nich dostarczane jest z cynkowanymi ogniowo szynami, które mogą być dowolnie pozycjonowane.

Wymiary szyn pokazane są na poniższym rysunku.

Misa olejowa wymiary szyn

Długość szyn dobierana jest do rozmiaru misy.

Misa olejowa długość szyn

3.Wybór wariantu i specyfikacja techniczna.

Jeśli wymaganej wielkości misy nie ma pośród rozwiązań standardowych, możliwe jest wykonanie specjalne (pod konkretny transformator). Chętnie dostarczymy w takim przypadku niezobowiązującą ofertę.

Uwagi odnośnie wszystkich wariantów:

  • podane masy dotyczą pustych mis wraz z szynami
  • podane pojemności mają 10% margines bezpieczeństwa bez uwzględnienia ilości oleju w konkretnym transformatorze
3.1 Model TOA-G (G03-G04)

Wykonanie:
Cynkowana ogniowo misa typu TOA-G wykonana jest z na stałe przyspawanymi ściankami bocznymi. Również cynkowane ogniowo szyny wykonane są z ceownika i zwymiarowane pod układ poprzeczny. Dostarczane są luzem więc istnieje pełna dowolność ustawienia ich pod wymiar osi kół transformatora.

Misa olejowa model TOA-G

Typ misy Wymiary LxBxH w mm maks. wymiary transformatora LxB w mm Pojemność w l Ciężar w kg
TOA-G03 1700x1000x400 1620×920 650 161
TOA-G04 1900x1100x400 1820×1020 800 238

 

3.2 Model TOA-OL (OL01 – OL05)

Cynkowana ogniowo misa typu TOA-OL ma jedną odejmowaną ściankę na długim boku. Ścianka ta jest uszczelniona odporną na olej uszczelką i przykręcana śrubami. Dolna jej krawędź oraz powierzchnie jezdne szyn leżą na wysokości 50 mm nad podłożem. Również cynkowane ogniowo szyny wykonane są z ceownika i zwymiarowane pod układ poprzeczny. Dostarczane są luzem więc istnieje pełna dowolność ustawienia ich pod wymiar osi kół transformatora.

Misa olejowa model TOA-OL

Typ misy Wymiary LxBxH w mm maks. wymiary transformatora LxB w mm Pojemność w l Ciężar w kg
TOA-OL01 1300x934x300 1220×856 330 123
TOA-OL02 1600x1034x300 1520×956 450 143
TOA-OL03 1700x1034x400 1620×956 650 169
TOA-OL04 1900x1134x400 1820×1056 800 202
TOA-OL05 2200x1334x400 2120×1256 1000 211

 

3.3 Model TOA-OS (OS01 – OS05)

Cynkowana ogniowo misa typu TOA-OL ma jedną odejmowaną ściankę na krótkim boku. Ścianka ta jest uszczelniona odporną na olej uszczelką i przykręcana śrubami. Dolna jej krawędź oraz powierzchnie jezdne szyn leżą na wysokości 50 mm nad podłożem. Również cynkowane ogniowo szyny wykonane są z ceownika i zwymiarowane pod układ wzdłużny. Dostarczane są luzem więc istnieje pełna dowolność ustawienia ich pod wymiar osi kół transformatora.

Misa olejowa model TOA-OS

Typ misy Wymiary LxBxH w mm maks. wymiary transformatora LxB w mm Pojemność w l Ciężar w kg
TOA-OS01 1334x900x300 1256×820 330 133
TOA-OS02 1634x1000x300 1556×920 450 155
TOA-OS03 1734x1000x400 1656×920 650 180
TOA-OS04 1934x1100x400 1856×1020 800 234
TOA-OS05 2234x1300x400 2156×1220 1000 247

 

4. Wskazówki montażowe.

4.1 Podnoszenie misy

Misy olejowe mogą być podnoszone i transportowane jedynie w przypadku, gdy nie ma w nich transformatora. Liny nośne mocuje się do śrub zakończonych uchwytami.

Podnoszenie misy olejowej

4.2 Ustawienie transformatora w misie.

1. Poluzować śruby dociskające odejmowaną ściankę i wysunąć ją do góry TOA-OL lub -OS).
Ustawić szyny pod rozmiar osi kół transformatora.

Ustawienie transformatora w misie olejowej

2.Unieść transformator i wsunąć misę pod niego.

Ustawienie transformatora w misie olejowej

3. Ostrożnie ustawić transformator na szynach. W modelach TOA-OL i -OS wsunąć od góry
odejmowaną ściankę uważając, aby nie uszkodzić uszczelki. Ściankę dokręcić momentem 15 Nm.
Śruby muszą być tak dobrane, aby gwarantowały odpowiedni docisk uszczelki.

Ustawienie transformatora w misie olejowej

5. Wskazówki co do postępowania z misami olejowymi.

Celem uniknięcia powstawania na powierzchniach mis białej rdzy, nie należy ich składować na wolnym powietrzu. W przypadku mis będących w użyciu należy je zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi (zadaszenie). Uniknie się w ten sposób zbierania się w misie wód opadowych oraz tworzenia się śniedzi.
Wszystkie te środki służą w pierwszym rzędzie ochronie wód gruntowych przed skażeniem olejem.

Wszystkie misy olejowe oferowane przez SGB zostały przebadane na szczelność przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA, a ich niezawodność została potwierdzona stosownym certyfikatem.

Certyfikat Dekra


SGB-SMIT Transformers Polska SGB-SMIT Transformers Polska
Michał Latosiński
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź

Tel: 695 77 44 02
Tel: 601 88 17 80

michal.latosinski@sgb-smit.group
miroslaw.rys@sgb-smit.group

Certyfikat DIN EN ISO 9001 SGB-SMIT TransformatoryCertyfikat DIN EN ISO 14001 SGB-SMIT Transformatory