Rodzaje małogabarytowych stacji transformatorowych

 • LCS-E.6:
  Kompaktowa stacja o maksymalnie zredukowanych gabarytach dla transformatorów do 630 kVA, dostępna jako stacja użytkowa z polem pomiaru NN
 • NDV400.6 i NDV401.6:
  Stacja kompaktowa o największym zakresie warunków eksploatacyjnych (zespół modułowy) dla transformatorów do 800 kVA:

  • montaż mierników SN
  • przestrzeń do pomiaru NN
  • przestrzeń do kompensacji współczynnika mocy

  Wykorzystywana jako stacja przesyłowa SN w parkach wiatrowych

 • NDV800:
  Kompaktowa stacja transformatorowa dla transformatorów do 1.250 kVA jako stacja centralna:

  • 2 transformatory =< 630 kVA
  • możliwy pomiar SN
  • możliwa kompensacja współczynnika mocy
 • NDV1600:
  Kompaktowa stacja transformatorowa dla transformatorów do 1.600 kVA jako stacja centralna oraz elektrownia wiatrowa. Zespół modułowy
 • NDV2500:
  Kompaktowa stacja transformatorowa dla transformatorów do 2.500 kVA jako stacja centralna oraz elektrownia wiatrowa. Zespół modułowy
 • LCS-E.6, NDV400.6/401.6 oraz NDV1600/2500 z opatentowanym „zespołem modułowym” SGB nr patentowy: DE 198 54 358 C2

LCS-E.6
NDV400.6/NDV401.6
NDV1600


SGB-SMIT Transformers Polska SGB-SMIT Transformers Polska
Michał Latosiński
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź

Tel: 695 77 44 02
Tel: 601 88 17 80

michal.latosinski@sgb-smit.group
miroslaw.rys@sgb-smit.group

Certyfikat DIN EN ISO 9001 SGB-SMIT TransformatoryCertyfikat DIN EN ISO 14001 SGB-SMIT Transformatory